Γραφείο Εκπαίδευσης – Ελληνική Εκπαίδευση στο Ην. Βασίλειο.

Δράσεις του Γραφείου Εκπαίδευσης Λονδίνου

Διεύθυνση: Greek Embassy, 1A Holland Park, London W11 3TP, U.K.
Τηλέφωνο: 0044(0) 20-72215977, 00442072210093
Fax : 0044(0) 20-72434212

Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μεγάλης Βρετανίας είναι η έδρα και ο διοικητικός φορέας της Εκπαιδευτικής Αποστολής της Ελλάδας. Το Γραφείο Εκπαίδευσης εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας και των Προξενικών αρχών Λονδίνου. Συνεργάζεται στενά και δημιουργικά:

1) με την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

2) με το αντίστοιχο Γραφείο Εκπαίδευσης της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία,

3) με τον ΕΦΕΠΕ και τους ομογενειακούς φορείς των σχολείων της Μεγάλης Βρετανίας,

4) με το Σύλλογο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Μεγάλης Βρετανίας και

5) με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Δημόσιων Αμιγών Ελληνικών Σχολείων Λονδίνου.

Η Εκπαιδευτική Αποστολή της Ελλάδας απαρτίζεται από Έλληνες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, τους οποίους αποσπά στη Μεγάλη Βρετανία το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από επιτόπιο εκπαιδευτικό προσωπικό , το οποίο προσλαμβάνεται από το Γραφείο Εκπαίδευσης. Προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης είναι ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Μεγάλης Βρετανίας, κ. Βασίλειος Αναγνώστου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εκπαίδευσης Μεγάλης Βρετανίας

 • Επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα διδακτικής της Ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας στην Ομογένεια, αλλά και στους ξένους.
 • Προβολή του ελληνικού πολιτισμού και παράδοσης τόσο μέσω της Ελληνικής όσο και μέσω της Αγγλικής γλώσσας.
 • Διοικητική και επιστημονική εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου των ημερήσιων Ελληνικών Σχολείων Λονδίνου
 • Ενίσχυση του έργου των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.
 • Προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και πολιτισμού μέσω της στήριξης αντίστοιχων τμημάτων των Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης Μεγάλης Βρετανίας διαθέτει και εκπαιδευτικούς σε Βρετανικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί από την Ειδική Γραμματεία ΠΟΔΕ για τη διδασκαλία και γενικότερα για την προβολή της νεοελληνικής γλώσσας πέντε φιλόλογοι στα Πανεπιστήμια του α) Cambridge, β) Reading, γ) Surrey, δ) Birmingham και ε) St. Andrews’. Επιπλέον το Γραφείο Εκπαίδευσης διέθεσε φιλολόγους στο Πανεπιστήμιο Royal Holloway University, στο University College of London και στο Queen’s University of Belfast. Τέλος διέθεσε εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της Ελληνικής στο Hellenic Centre για την προετοιμασία ενηλίκων υποψηφίων σε τρία τμήματα για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Στοχεύοντας στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στα Τμήματα μητρικής γλώσσας, το Γραφείο Εκπαίδευσης πραγματοποιεί τακτικά εκπαιδευτικά συνέδρια – σεμινάρια, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στη Μ. Βρετανία να επιτύχουν στο διδακτικό τους έργο. Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις αυτές στον σύνδεσμο http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/poioieim/seminar.htm .

Στοχεύοντας στην προβολή της Ελληνικής Γλώσσας και γενικότερα του Ελληνικού πνεύματος και Πολιτισμού, το Γραφείο Εκπαίδευσης πραγματοποιεί τακτικές εκδηλώσεις με θέματα όπως το νέο θεσμό του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας. Επίσης εκπέμπει εβδομαδιαία από τη συχνότητα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Λονδίνου την εκπομπή «Παράθυρο στο γαλάζιο». Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις αυτές στον σύνδεσμο http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/poioieim/ekdilosi.htm .

Στοχεύοντας στην πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση της Ελληνικής Παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Γραφείο Εκπαίδευσης δημιούργησε το δικτυακό τόπο της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία, ο οποίος ενημερώνεται καθημερινά με τα τελευταία νέα τόσο του Γραφείου Εκπαίδευσης, όσο και της Ελληνικής Ομογένειας στο Ηνωμένο Βασίλειο (εκδηλώσεις, επισκέψεις Υπουργών και άλλων κυβερνητικών αξιωματούχων, εκπαιδευτικά νέα, σεμινάρια, εκδόσεις νέων βιβλίων, κτλ.). Αναλυτικά όλα τα τελευταία νέα μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο http://hellenic-education-uk.europe.sch.gr/latenews/latenews.htm .

Ακολουθεί μια παρουσίαση των Δημόσιων, Ομολογιακών και Ιδιωτικών Σχολείων που λειτουργούν στη Μ. Βρετανία και χρησιμοποιούν την Ελληνική ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας:

Στο σημείο αυτό να ακολουθήσει η υφιστάμενη παρουσίαση των σχολείων.

Ελληνική Εκπαίδευση στη Μεγ. Βρεταννία

http://hellenic-education.org.uk/

Οι Εκπαιδευτικές Αποστολές Ελλάδας και Κύπρου στο Λονδίνο, δημιούργησαν μια ηλεκτρονική σελίδα για την Ελληνική Εκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία. Σκοπός της είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία για θέματα που αφορούν τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της Ελληνικής Εκπαίδευσης του απόδημου Ελληνισμού.

Ελληνικό Σχολείο Λονδίνου

http://dim-london.europe.sch.gr

Το Ελληνικό Σχολείο Λονδίνου ιδρύθηκε το 1983 από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό Προξενείο Λονδίνου. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο ως Ανεξάρτητο Σχολείο από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας και Εργασίας. Ο σκοπός ίδρυσης του σχολείου είναι η παροχή δωρεάν προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική παροικία του Λονδίνου. Το σχολείο ακολουθεί το Ελληνικό Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα με την προσθήκη ενός εντατικού προγράμματος εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας. Το Σχολείο είναι ισότιμο των άλλων δημόσιων σχολείων της Ελλάδας. Οι εκπαιδευτικοί είναι αποσπασμένοι από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας εκτός από εκείνους που διδάσκουν την Αγγλική και Γαλλική Γλώσσα, για τους οποίους οι δύο αυτές γλώσσες είναι οι μητρικές τους.

Ελληνικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου

http://nip-london.europe.sch.gr

Διεύθυνση: 3 Pierrepoint Rd
London W3 9JR
Τηλ.:0208 992 6156
Fax:0208 993 4373
Οι μαθητές εγγράφονται στην ηλικία των 4 χρονών στο Νηπιαγωγείο και στην ηλικία των 6 στο Δημοτικό Σχολείο.

Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λονδίνου

Διεύθυνση: «Avenue Lodge»
Bounds Green Rd
London N22 7EU
Τηλ.:0208 881 9320
Fax:0208 881 9320
Λειτουργούν προπαρασκευαστικές τάξεις για τις εξετάσεις των G.C.S.E και A’Level. Οι απόφοιτοι του Ελληνικού Λυκείου έχουν δυνατότητα πρόσβασης.

Άγιος Κυπριανός

Είναι το πρώτο Ομολογιακό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό την αιγίδα του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Διεύθυνση: Springfield Rd
Thornton Heath
Surrey CR7 0EZ
Τηλ.: 020 8 771 5425
Fax: 020 8 771 8045

Ελληνικό Κολλέγιο

Το ιδιωτικό αυτό σχολείο ιδρύθηκε το 1980.

Διεύθυνση: 67 Pont Street
London, SW1X 0BD
Τηλ.: 020 7 581 5044-5

Πηγές http://www.greekembassy.org.uk/pages_gr/edof_gr_education_in_the_uk.html

Advertisements

2 thoughts on “Γραφείο Εκπαίδευσης – Ελληνική Εκπαίδευση στο Ην. Βασίλειο.

 1. Πετρόπουλος Βασίλειος
  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
  Ειδικότητα: Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

  Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δημοκρίτειο Παν. Θράκης & Παν. Θεσσαλίας (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών) ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ – ΠΘ Κατεύθυνση: Παιδαγωγική & Δημιουργική Μάθηση

  Σπουδαστής σε ΙΕΚ: Βοηθ. Φυσικοθεραπείας

  Αγαπητέ Κυρία – Κύριε,
  Σας γνωρίζω ότι, από την επόμενη σχολική χρονιά (2010- )θα βρίσκομαι στο Πανεπιστήμιο του Exeter για την συνέχιση των μεταπτυχιακών – διδακτορικών σπουδών μου με τίτλο Paediatric Exercise & Health στο αντίστοιχο ίδρυμα Αθλητισμού & αγωγής υγείας της Αγγλίας. Για το λόγω αυτό επισκέφθηκα πρόσφατα την Αγγλία (διάρκεια 3 μήνες). Την φετινή σχολική χρονιά τελειώνω τον Ιούνιο 2010 το Δημόσιο ΙΕΚ και από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο του 2010 το Μεταπτυχιακό μου.
  Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε την επιθυμία μου, να συνεργαστώ μαζί σας για την εκμάθηση των μαθητών σας με Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς με τρόπο τέτοιο που να μην με δυσκολεύει στην Ακαδημαϊκή μου δραστηριότητα.

  Θα χαρώ για την οποιαδήποτε εξέταση της προτασής μου.

  Με εκτίμηση,
  Πετρόπουλος Δ. Βασίλειος

  Υ.Γ. Συννημένα Βιογραφικό Σημείωμα (cv)

  1. Personal Details:

  Surname: Petropoulos
  Given Name: Vasileios
  Father’s name: Dimitrios
  Mother’s name and Surname: Athanasia Tsiotra – (Petropoulou)
  Birthplace: Athens (Hellenic Capital)
  Birth date: 02.07.1985
  ID Number: AH 73 43 36
  National Insurance Number: 13 555 30 64
  Home Address: Lagadion 62 ARGOS – Argolidas, Peloponnese, P.C. 21200, Hellas (GR)
  E-mail: vasilpetrop@hotmail.com
  Contact Numbers – Home: (0030) 2751025833
  Personal Mobile Number: (0030) 6973385379

  2. Education

  Higher Education – Title Degree:
  2003-2007: Department of Physical Education and Sport Science (Trikala, Thessalia – Hellas), University of Thessaly «Rigas Velestinlis». Bachelor Degree Grade: 8,15 / 10
  Year of Degree Graduation : 2007

  University Speciality : Hellenic (Greek) Folk – Traditional Dances. Grade: 10 / 10 (Excellent).

  Dissertation : «Prosymna (Berbati) Argolidas. The traditional dances, the History and folk elements of this Village». Grade: 10 / 10 (Excellent).

  Second Level Education – High School:
  2000-2003: Private High School «New School, Dalamanara – Argos», High School Graduation Certificate, Grade: 16 & 6/10 / 20

  3. Work Experience (Longevity):
  • Octomber 2008 until June 2009
  Mr. Petropoulos was teaching Hellenic traditional dances in 3rd Elementary school of Argos. Headmaster of school: Dr. Moustairas Panagiotis
  • October 2008 – June 2009
  Work as a trainer in the Gym (Athletic center) of Argos
  • October 2005 – June 2006
  Teaching Hellenic Folk – Traditional Dances in Trikala. Director: Mr. Jiannis Dimas (Professor in University of Thessaly)
  • 01/05/2005 until 30/11/2005
  Teaching in 25th Elementary School in Trikala. (Object teaching). Employer: The University of Thessaly.

  • October 2003 – June 2003
  Teaching Hellenic Folk – Traditional Dances in X.O.T. (Dancing Group of Trikala).

  • 11/7/2003 until today.
  Teaching Hellenic Folk – Traditional Dances in “Group Dionysos in Argos”

  4. Military Service (obligatory): Complete the Military Service for 12 months.
  Ability: Ι1 /5 (highest) (Tripoli – Cyprus – Nauplion).
  • Participation of the Dance Group of Hellenic Cyprus Military ( 2 months)
  • Participation of the Orchestra Group of Hellenic Cyprus Military ( 7 months)

  5. Foreign Languages: First Certificate in English (FCE). University of Cambridge, 2001.

  6. Conferences – Conventions:
  • Attended the 1st, International Scientific Conference of Football (Soccer), Trikala 08-10 April 2005
  • Attended the 2, International Scientific Conference of Football (Soccer), Trikala 04-06 May 2007
  • Attended the 15 International Scientific Conference for Physical Education & Sport Science, Komotini 18-20 May 2007
  • Attended the 12 International Scientific Conference for Physical Education & Sport Science, Komotini 21-23 May 2004
  • Attended the 13 International Scientific Conference for Physical Education & Sport Science, Komotini 20-22 May 2005
  • Attended the 9th, Pan-Hellenic Congress of Sport Psychology, Trikala 01-03 December 2006
  • Attended the 10th, Pan-Hellenic Congress Graduate Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Attended the 1st, Pan-Hellenic Recreation – Sports & Leisure tourism Congress, Trikala 15 – 17 April 2005
  • Attended the 3rd Pan-Hellenic Conference of Popular (Folk) Culture, Serres 15– 17 October 2004
  • Attended to the Pedagogical – Historical Symposium, Trikala 12- 13 May 2006
  • Attended the 3rd International Conference of Sports psychology, Trikala 26-28 November 2004
  • Attended the 1st Conference of Psychological Society of Northern Hellas with Title – Subject: «Human Behaviour : Research and applications in psychology and educational practice », Volos 21-22 & 23 November 2003

  • Attended and active participation in the final scene with Local – Traditional Dances of Argos area, to the 18th Global conference for the research of Dance – «Dora Stratou», Argos 3-4-5-6&7 November 2004

  7. Seminars:
  • Attended the Seminar Youth Entrepreneurship, Trikala 06 April 2005
  • Attended the 1st Seminar for Hellenic Traditional – Folk Dances , Agrafa – Karditsa 17-20 November 2005
  • Attended the 5th, Seminar for Hellenic Traditional – Folk Dances, Liosia – Athens 17-18 & 19 November 2006
  • Attended the 7th Seminar for Hellenic Traditional – Folk Dances, Aridaia (Macedonia – Hellas) 30-31 Marts & 1 April 2007
  • Attended Seminar for Hellenic Traditional – Folk Dances, Veroia 16-19 February 2007
  • Attended Seminar for Hellenic Traditional – Folk Dances, Holy City of Messologi 9-12 June 2006
  • Attended the Seminar Lifeguard and Fist Aid organized by the Pan- Hellenic School of Lifeguard, Trikala11 May 2006
  • Scientific Seminar : «I do not Smoke, I do Exercise. Program smoking prevention» of 9th
  Pan- Hellenic Conference of sports psychology, Trikala, 1-3 December 2006
  • Scientific Seminar: «Ways for Self – regulation in competitive sports» of 9th
  Pan- Hellenic Conference of sports psychology, Trikala, 1-3 December 2006
  • Scientific Seminar : «Principles –structure –characteristics- technical program psychological preparation of Athletes» Trikala 26-28 November 2004
  • Scientific Seminar: «Organize programmers for Live skills in Schools» Trikala 26-28 November 2004
  • Scientific Seminar: Outdoor development management of 1st P.S.A.Ε.Χ.Α.Τ, Trikala15 April 2005
  • Scientific Seminar: «Exercise and Sport in Hotels (animation) of 1st P.S.A.Ε.Χ.Α.Τ, Trikala17 April 2005
  • Scientific Seminar: Power yoga, Capoeira, Body sculpting & Dance prima vista of 1st P.S.A.Ε.Χ.Α. Trikala 17 April 2005

  8. Diploma:
  • Diploma for Basketball Referee, Trikala Period 2004
  • Diploma for Football (Soccer) Referee, Trikala Period 2005
  • Diploma of School Judges – Timers swimming (Referee) of Hellenic Federation, Trikala 2006
  • Diploma (Certificate) Lifeguard and First Aid from the School of Lifeguard Hellas, Athens 28 May 2006
  • Diploma of Judge for Basketball, Trikala 2006
  • Participation “diploma – certificate” from Velo Corinthians for the Folklore Exhibition « embroidered Bread – woven and Old Traditional Costume», Velo 2006
  • Participation “diploma – certificate” from Mayor city of Trikala in Sport Tournament , Trikala 2005
  • Participation “diploma – certificate” of Coastal Station of Tolo, 2008
  • Participation “diploma – certificate” in Athletic Christmas Tournament, Trikala 4&5 January 2006

  9. Certificate:
  • Certificate for the course (optional) at University of Thessaly – Department of Physical Education & Sports Science: Personal Computer & SPSS, Trikala 31 November 2006
  • Certificate for the course (optional) at University of Thessaly – Department of Physical Education & Sports Science: Clinical Nutrition, Trikala 21 June 2007
  • Certificate for the course (optional) at University of Thessaly – Department of Physical Education & Sports Science : Physiology of Sport : Performance and Survive in difficult Situations , Trikala 06 June 2007
  • Certificate for the course (optional) at University of Thessaly – Department of Physical Education & Sports Science: Hormones and Exercise , Trikala 21 June 2007
  • Certificate for the course (optional) at University of Thessaly – Department of Physical Education & Sports Science: Exercise in Developmental ages Β΄- Γ΄- Δ΄, Trikala 22 June 2007

  9. Scientific Posters in Scientific conferences
  Petropoulos V:
  • Scientific Poster, Title: The custom of St. Ai Simiou, 10ο Hellenic Graduate Conference of Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Scientific Poster, Title: The custom “Cavouki” in Zarko – Trikala, 10ο Hellenic Graduate Conference of Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Scientific Poster, Title: Folk elements of Maurommati Karditsas, 10ο Hellenic Graduate Conference of Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Scientific Poster, Title: Folk elements of Artotina Doridos, 10ο Hellenic Graduate Conference of Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Scientific Poster, Title: Folk elements of Prosymni (Berbati) Argolidas, 10ο Hellenic Graduate Conference of Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Scientific Poster, Title: Wedding Traditions in Megaloxori- Trikala, 10ο Hellenic Graduate Conference of Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Scientific Poster, Title: Anogia – Crete: A village of Crete with different tradition, 10ο Hellenic Graduate Conference of Physical Education, Athens 27-28-29 April 2007
  • Scientific Poster, Title: Comparison of two tools of self – efficacy for future teachers, Trikala 01-03 December 2006
  • Scientific Poster, Title: Which undesirable behaviour the future teachers they believe that they have in the classroom? Komotini 18-20 May 2007
  • Scientific Poster, Title: Preliminary study for self- efficacy through 2 tools, Komotini 18-20 May 2007

  11. Music studies:
  • Study and learning Clarinet in Conservatory of Argos from 1994-95 until 2001-02. In 2001 until 2002 has been learn traditional Greek Clarinet in Conservatory “ Sharp – # ”
  • In 2003-04 & 2006-07 has been learning Greek Traditional Clarinet in Conservatory of Trikala.

  12. Scientific Laboratory Experiments (volunteer):
  • In the Academic studies Petropoulos V participate volunteer in 6 scientific laboratory experiments as trainee. The results published in Scientific journalist.
  THE JOURNALISTS:
  1. Paschalis V., Nikolaidis MG., Giakas G., Jamurtas AZ., Owolabi EO., Koutedakis Y. Position sense and reaction angle after eccentric exercise: The repeated bout effect. Eur J Appl Physiol, 103(1): 9-18, 2008.
  2. Paschalis V., Baltzopoulos V., Mougios V., Jamourtas AZ., Theoharis V., Karatzaferi ., Koutedakis Y. Isokinetic eccentric exercise of quadriceps femoris does not affect running economy. Journamly of Strength and Conditioning Research, 22: 1222-1227, 2008
  3. . Paschalis V., Nikolaidis MG., Giakas G., Jamourtas AZ., Pappas A., Koutedakis Y. The effect of eccentric exercise on position sense and joint reaction angle of the lower limbs. Muscle Nerve, 35(4) : 496-503, 2007
  4. Paschalis V., Giakas G., Baltzopoulos V., Jamourtas AZ., Theoharis V., Kotzamanidis C., Koutedakis Y. The effect of muscle damage following eccentric exercise on gait biomechanics. Gait and Posture, 25(2): 336-342, 2007
  5. Nikolaidis MG., Jamourtas AZ., Paschalis V.,Κοstaropoulos AI., Kladi- Skandali A., Balamitsi V., Koutedakis Y., Kouretas D. Exercise- induced Oxidative Stress in G6PD- deficient Individuals. Med Si Sports, Exer, 38(8): 1443-1450, 2006
  6. Paschalis V., Koutedakis Y., Baltzopoulos V., Mougios V., Jamourtas A., Giakas G. Short vs. Long length of rectus femoris during eccentric exercise in relation to muscle damage in healthy males. Clin Biomeh, 20(6): 617- 622, 2005

  13. Scholarships & Awards:
  2003-04
  • Scholarship from State Scholarship Foundation (Ι.Κ.Υ.) because of Excellent grades in the 1st year of studding at the University

  2003-04
  • Award (prize) from State Scholarship Foundation (Ι.Κ.Υ.) because of Excellent grades in the 1st year of studding at the University

  • Petropoulos V. was awarded an Honour plague at 2008 from the Harbor Master of Tolo for the paper work with Title «Vocabulary & Sea».

  14. Other Knowledge – Learning :
  • PC : MS Windows 9x/2000/XP/Vista, programmes: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

  15.Hobbies – Interests:
  • Blood Donor from 2003
  • Bone Marrow Donor from 2004

  Hobbies: Aerobic exercise, swimming, running, walking.
  Participation in Program for Environment Protection.

  Petropoulos D. Vasileios
  • Studying since October (02-Oct-2008) in Further Education Level (Institute) for the Title: Physiotherapy assistant. He is now in the 3rd Semester. The duration of studi

 2. Το Σχολείο μας… η τάξη μας… η παρέα μας, μπορεί να μεγαλώσει πολύ περισσότερο, πέρα από τα όρια του κτιρίου μας μακρύτερα από τα σύνορα της ματιάς μας.

  Με το νέο πρόγραμμα «τηλΕστία» που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί η τάξη μας μέσω του διαδικτύου, να επικοινωνήσει με μια άλλη τάξη όσο μακριά κι αν βρίσκεται, όσο απόμερα κι αν είναι. Μπορούμε χωρίς το παραμικρό κόστος, να παρακολουθήσουμε ζωντανά μια ημερίδα στην Εστία Γνώσης Χαλκίδας, να συμμετέχουμε ενεργά, να παρέμβουμε, να ρωτήσουμε, να ψυχαγωγηθούμε και να προβληματιστούμε.

  Ένα νέο πρόγραμμα για καθηγητές και μαθητές του Ελληνισμού, με ορίζοντες που πλησιάζουν το …άπειρο!
  Πληροφορίες στο http://www.estiagnosis.gr/page.asp?pageID=195 ή επικοινωνήστε με την Εστία γνώσης Χαλκίδας στο 2221077599 & 2221087860.

  Μπορείτε να προωθήσετε αυτό το κείμενο σε φίλους ή άλλα Σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, μπορεί κάποιον να τον ενδιαφέρει…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s