«ΕΕ 2020» Υιοθετήθηκε η νέα στρατηγική ανάπτυξης της ΕΕ για την επόεμνη δεκαετία.

Τη νέα στρατηγική τους για την ανάπτυξη την προσεχή δεκαετία, η οποία ονομάστηκε «ΕΕ 2020» και επικεντρώνεται στις νέες τεχνολογίες και την πράσινη ανάπτυξη, υιοθέτησαν στις 17 Ιουνίου οριστικά στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες οι ηγέτες της ΕΕ.

Το πρόγραμμα «ΕΕ 2020» θα αντικαταστήσει την «Στρατηγική της Λισαβόνας», που ξεκίνησε το 2000.

Η νέα στρατηγική ορίζει τρεις προτεραιότητες: την έρευνα και την καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και την απασχόληση.

Eτσι, η Επιτροπή θα υποβάλει στις 30 Ιουνίου συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για όσα υπάρχει συναίνεση στην ομάδα δράσης που προεδρεύει ο Χέρμαν Βαν Ρομπέι (υπουργοί Oικονομίας, ΕΚΤ και Επιτροπή). Η εν λόγω ομάδα θα εξετάσει όχι μόνο τις προτάσεις της Επιτροπής αλλά και όσες προτάσεις έχουν μείνει στην άκρη διότι δημιουργούν πρόβλημα με τη Συνθήκη. Στόχος, η εξεύρεση συναίνεσης μέχρι τον Οκτώβριο που θα συνέλθει η επόμενη σύνοδος κορυφής.

Η πολιτική συμφωνία των «27» αφορά:

  • Την υποβολή από τις κυβερνήσεις κάθε άνοιξη από το 2011 στις Βρυξέλλες (Κομισιόν και ECOFIN) των εθνικών προϋπολογισμών. Η κατάθεση στα εθνικά κοινοβούλια θα γίνει μετά τις ενδεχόμενες διορθώσεις των Βρυξελλών ως προς τη γενική κατεύθυνση των προϋπολογισμών, ιδίως όσον αφορά τα ελλείμματα και χρέη.
  • Τη θέσπιση νόμου από τις κυβερνήσεις των «27», ο οποίος δεν θα επιτρέπει αποκλίσεις από το Πρόγραμμα Σταθερότητας στο δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος.
  • Το δημόσιο χρέος καθίσταται δεσμευτικό κριτήριο, στην ίδια κατηγορία με το δημοσιονομικό έλλειμμα. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου (60% του ΑΕΠ) και συνεχούς ανοδικής τάσης, θα απευθύνονται συστάσεις υπό την απειλή κυρώσεων. Η διαδικασία θα είναι ταχύτερη σε σχέση με τη σημερινή.
  • Η Επιτροπή και το ΕCOFIN θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν συστάσεις ακόμη και σε περίπτωση που ένα κράτος – μέλος δεν υπερβαίνει αλλά βρίσκεται κοντά στο όριο του 3% του ΑΕΠ.

Επίσης θέτει μια σειρά από στόχους: την αύξηση των επιπέδων των επενδύσεων στην έρευνα και την αύξηση κατά 1,9% του ΑΕΠ της ΕΕ, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 3%, την άνοδο του ποσοστού των απασχολούμενων ηλικίας 20-64 ετών από 69% σε 75% και τη μείωση της φτώχειας.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ συμφώνησε σε έναν κοινό στόχο: τη μείωση κατά 20 εκατομμύρια μέσα σε 10 χρόνια του αριθμού των Ευρωπαίων που είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας.

Στον τομέα των κυρώσεων, παραμένει η επιβολή προστίμου αλλά με ταχύτερη διαδικασία και προβλέπεται αναστολή χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Συνοχής. Παραμένουν σε εκκρεμότητα οι προτάσεις του Βερολίνου για στέρηση του δικαιώματος ψήφου στο Συμβούλιο Υπουργών (αντιδρούν έντονα η Σουηδία και το Λουξεμβούργο) και επέκταση της αναστολής χρηματοδοτήσεων σε όλα τα Διαρθρωτικά Ταμεία, που απαιτούν τροποποίηση της Συνθήκης.

  • Προβλέπονται κίνητρα, υπό τη μορφή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων για τους «καλούς μαθητές».

Σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική επιτήρηση η Σύνοδος Κορυφής συμφώνησε στους εξής προσανατολισμούς:

Να δημιουργηθεί ένας πίνακας αξιολόγησης για την καλύτερη εξέταση των εξελίξεων σε θέματα ανταγωνιστικότητας και των ανισορροπιών αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων ή μη βιώσιμων τάσεων.

-Να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο παρακολούθησης που να αντανακλά την πραγματική κατάσταση κάθε κράτους μέλους της ευρωζώνης. Στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος Κορυφής καλεί την Ομάδα Δράσης και την Επιτροπή να προχωρήσουν τάχιστα ώστε οι παραπάνω προσανατολισμοί να καταστούν επιχειρησιακοί με στόχο οι οριστικές αποφάσεις να ληφθούν τον Οκτώβριο του 2010.

Ρύθμιση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών η Σύνοδος Κορυφής έλαβε τις εξής τρεις αποφάσεις:

-Η Σύνοδος Κορυφής ζητά από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσουν τάχιστα τις νομοθετικές προτάσεις για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συστημικού Κινδύνου και οι τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να αρχίσουν να λειτουργούν από τις αρχές του 2011.

-Η Σύνοδος Κορυφής ζητά να υπάρξει συμφωνία για τις νομοθετικές προτάσεις που αφορούν τα λεγόμενα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια πριν από το καλοκαίρι και την ταχεία εξέταση των προτάσεων της Επιτροπής για τη βελτίωση της εποπτείας της ΕΕ για τους οίκους αξιολόγησης.

-Η Σύνοδος Κορυφής υιοθετεί τις προτάσεις που ανακοίνωσε η Επιτροπή για τα παράγωγα προϊόντα και ειδικότερα τα μέτρα για τις ανοιχτές πωλήσεις κερδοσκοπικών προϊόντων και για τα ασφάλιστρα κινδύνου.

Συμφωνία για φόρο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Τέλος, η Σύνοδος Κορυφής συμφώνησε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλουν φόρο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ώστε να διασφαλιστεί πως συμβάλουν στο κόστος της κρίσης επισημαίνοντας ότι ένας τέτοιος φόρος θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός αξιόπιστου πλαισίου επίλυσης κρίσεων.

Η Σύνοδος Κορυφής ζητά από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προχωρήσουν στις σχετικές εργασίες και να υποβάλουν πρόταση τον Οκτώβριο του 2010. Παράλληλα, η ΕΕ αποφάσισε να ζητήσει από την Ομάδα G20 (20 μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη), που θα συνεδριάσει στις 26 και 27 Ιουνίου στο Τορόντο, την επιβολή φόρου στις συναλλαγές στις χρηματαγορές.

Εξάλλου, οι «27» στα συμπεράσματά τους παρουσιάζουν την κοινή θέση της ΕΕ ενόψει τη Συνόδου Κορυφής του G- 20 στο Τορόντο, με θέμα τη μεγαλύτερη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τονίζουν ότι η απάντηση της ΕΕ στην κρίση θα συνεχίσει να είναι συντονισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι συνεκτικά σε διεθνές επίπεδο. Σημειώνουν, ακόμη, ότι η ΕΕ πρέπει να ηγηθεί των προσπαθειών για μια παγκόσμια προσέγγιση στην εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πως το G-20 πρέπει να δεσμευτεί στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να συντονίσει τις προσπάθειές του προς όλους τους τομείς δράσεων που συμφωνήθηκαν στο Πίτσμπουργκ.

.

http://www.anko-eunet.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s