Ενθαρρυντικό άλμα στις ελληνικές εξαγωγές το πρώτο εξάμηνο

Σημαντική αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές, ιδιαίτερα στις γειτονικές αγορές, και ενθαρρυντικές αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξαγωγικού προτύπου της χώρας καταγράφηκαν το πρώτο εξάμηνο.

Οι εξαγωγείς εκτιμούν ότι διατηρούνται οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης των εξαγωγών και σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων, βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων για τις παραγγελίες βιομηχανίας από το εξωτερικό, θεωρούν αρκετά πιθανό να σημειωθεί φέτος ιστορικό ρεκόρ εξωστρέφειας άνω των 20 δισ. ευρώ, σε επίπεδο 12μηνου.

Ο χάρτης των εξαγωγών  

Η ανοδική πορεία των εξαγωγών οφείλεται στις αυξητικές τάσεις των εμπορευματικών συναλλαγών προς όλες τις γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όμως στους συνεχιζόμενους ανοδικούς ρυθμούς τους προς τον ανεπτυγμένο κόσμο (χώρες ΟΟΣΑ) κατά 29,3% (με ιδιαίτερη συμβολή από την αύξηση προς την Τουρκία) που στο εξεταζόμενο εξάμηνο απορρόφησε το 53,5% της αξίας τους, αλλά και στις μεγάλες αυξήσεις στις εξαγωγές προς τη Β.Αμερική (κατά 105,8%) και προς τη Μ.Ανατολή & Β.Αφρική (κατά 107,2%).

Πιο συγκεκριμένα, σημαντικά αυξημένες ήταν οι εξαγωγές προς τους εταίρους μας στην ΕΕ(27) κατά 12,2%, τις χώρες των Βαλκανίων (17,1%), την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (29,8%), τη Ν.Α.Ασία (296,7%), τις Υπόλοιπες χώρες ΟΟΣΑ (99,1%), τη Λατινική Αμερική (81,9%) ενώ μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν προς τις χώρες της Αφρικής (8,9%) και τις Άλλες Αναπτυγμένες Χώρες (4,5%).

Κατά χώρες σημαντική ήταν η αύξηση των εξαγωγών προς την Ιταλία κατά 27,4%, η οποία ενίσχυσε τη θέση της ως κύριος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών (1.043,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2011), καθώς και της Τουρκίας κατά 126,3% (στα 866,6 εκατ. ευρώ), η οποία για το εξεταζόμενο εξάμηνο αποτελεί τη δεύτερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών, ξεπερνώντας και τη Γερμανία.

Αξιοσημείωτη είναι και η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ κατά 129,9% που ανακόπτει τη μείωση που παρατηρήθηκε τα δύο προηγούμενα έτη. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται ακόμα για τις ελληνικές εξαγωγές προς την Κύπρο κατά 14,3% (628,6 εκατ. ευρώ), τη Βουλγαρία κατά 21% (571,4 εκατ. ευρώ), τη Γαλλία κατά 11,2% (345,2 εκατ. ευρώ), τη Σιγκαπούρη κατά 1257,5% (262,1 εκατ. ευρώ), την Αίγυπτο κατά 158,6% (220,5 εκατ. ευρώ), την ΠΓΔΜ κατά 33,4% (200,7 εκατ. ευρώ), τα Ην.Αρ.Εμιράτα κατά 121,8% (173,1 εκατ. ευρώ) και τη Ρωσία κατά 29,4% (164,5 εκατ. ευρώ).

Χαρακτηριστικές είναι οι περιορισμένες μειώσεις που αφορούν στις εξαγωγές προς τη Γερμανία κατά -3,8% (στα 849,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2011), τη Ρουμανία κατά -7,6% (288,9 εκατ. ευρώ) και την Ελβετία κατά -13,8% (69,5 εκατ. ευρώ).

Ενδεικτική των αλλαγών συσχετισμών στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας είναι η ανακατάταξη της σειράς των 10 κορυφαίων αγορών-προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα στο εξάμηνο του 2011, σε σχέση με ολόκληρο το έτος του 2010.

Πλέον η Ιταλία κατατάσσεται στην πρώτη θέση, ύστερα από αύξηση κατά 27,4%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010, η οποία προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις ελληνικών εξαγωγών σε βιομηχανικά προϊόντα (+35,3%) και πρώτες ύλες (+44,3%).

Ακολουθεί η Τουρκία, που στο σύνολο του έτους 2010 είχε καταταχθεί 5η καλύτερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, καθώς στη γειτονική χώρα οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν συνολικά κατά 126,3%, εξαιτίας των καλύτερων επιδόσεων στα πετρελαιοειδή (+1402,6%), αλλά και στις εξαγωγές εμπιστευτικών ειδών (+212,4%) και των τροφίμων (+69,8%). Ενδεικτικά αναφέρονται οι μειώσεις την ίδια περίοδο κατά 48,3% στις πρώτες ύλες και κατά 34,7% στα μηχανήματα.

Στην τρίτη θέση έχει βρεθεί στο α’ εξάμηνο του 2011 η Γερμανία -που παραδοσιακά αποτελεί τη Νο 1 αγορά ελληνικών προϊόντων- καθώς σημειώθηκαν μειώσεις κατά 8,9% στα τρόφιμα, 3,4% στα βιομηχανικά προϊόντα και 5,8% στα εμπιστευτικά προϊόντα. Τις μειώσεις αντιστάθμισαν σε ένα σημαντικό βαθμό οι αυξήσεις στα πετρελαιοειδή (221,4%) και στις πρώτες ύλες (48,8%).

Σε σταθερά υψηλές θέσεις παραμένει η Κύπρος, όπου η συνολική αύξηση των εξαγωγών στο εξάμηνο ανέρχεται στο +14,3%, προερχόμενη κυρίως από τις καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές πετρελαιοειδών (+78,1%), μηχανημάτων (+37,1%) και ποτών-καπνού (+15,5%).

Αξιοσημείωτη είναι και η αναρρίχηση των ΗΠΑ στην πρώτη πεντάδα, σε προ 2001 επίπεδα, με τη συνολική αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο να αγγίζει το 130%, εξαιτίας της αύξησης των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά 767,5% και των βιομηχανικών προϊόντων κατά 31,4%.

Κεντρικό «γήπεδο» η Μεσόγειος

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η Λεκάνη της Μεσογείου εξελίσσεται σε πρωταγωνιστική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγές. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωτεύοντα περιφερειακό ρόλο στο διεθνές εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του ΠΣΕ ότι η Μεσόγειος μπορεί να εξελιχθεί στα ‘επόμενα Βαλκάνια’ για τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις».

Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών προς τη γειτονική Τουρκία, η ισχυρή άνοδος στην Αίγυπτο, αλλά και συνολικά στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζει ότι οι πρόσφατες πολιτικές-κοινωνικές αλλαγές στην εν λόγω περιοχή διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό για την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων και περιφερειακών αναπτυξιακών συνεργασιών.

Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη σημαντική ενίσχυση των Εφοδιασμών Πλοίων, που αποτελώντας μία «αυτόνομη αγορά» κατατάσσονται πλέον στη πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών για τα ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τη σημασία περαιτέρω διασύνδεσης των εξαγωγών με τους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας, τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Παράλληλα, η ανάκαμψη των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, η διείσδυση σε νέες αγορές της Ασίας, όπως η Σιγκαπούρη, αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, δείχνουν ότι παρά τις διακυμάνσεις στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τα ελληνικά προϊόντα κερδίζουν την εμπιστοσύνη της παγκόσμιας αγοράς, για την ποιότητα, την τεχνογνωσία και τις καινοτομίες τους».

Τα εξαγώγιμα προϊόντα

Η ανοδική πορεία των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αύξησης των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, με εξαίρεση τις «πρώτες ύλες» όπου εμφανίζουν μια μικρή μείωση σε σχέση με τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2010. Ειδική αναφορά χρειάζεται να γίνει στη θεαματική αύξηση των εξαγωγών στα «καύσιμα» κατά 343,4% (από 656,3 εκατ. ευρώ σε 2.909,5 εκατ. ευρώ), οι οποίες πλέον αποτελούν το 27,6% των ελληνικών εξαγωγών από 8,8% που ήταν το αντίστοιχο μερίδιο το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Σημαντική είναι και η αύξηση των εξαγωγών των «βιομηχανικών προϊόντων» κατά 12,3%, δεδομένου ότι οι εξαγωγές της κατηγορίας αυτής εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια κατηγορία εξαγωγικών προϊόντων, με ποσοστό (46,5%) στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2011 έφτασαν στα 4.900,8 εκατ. ευρώ από 4.362,3 εκατ. ευρώ.

Αυξημένη αξία εξαγωγών κατά 16,6% παρουσίασε και η κατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» που έφτασε σε 1.013,8 εκατ. ευρώ από 869,2 εκατ. ευρώ. Η πτώση των εξαγωγών των κατηγοριών «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά -7,6% (από 1.171,7εκατ. ευρώ σε 1.082,9 εκατ. ευρώ) και «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά -3,9% (από 751,4 εκατ. ευρώ σε 721,9 εκατ. ευρώ) δεν αντιστάθμισε την αύξηση των άλλων κατηγοριών του κλάδου και κατ’ επέκταση του συνόλου των βιομηχανικών προϊόντων.

Η αύξηση (5,3%) της αξίας των εξαγωγών «αγροτικών προϊόντων», ήταν μικρότερη της μέσης αύξησης του συνόλου των εξαγωγών για αυτό το λόγο συνοδεύτηκε από μείωση της συμμετοχής τους στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών από 24,9% σε 18,7% στο πρώτο εξάμηνο του 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο των εξαγωγών της κατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» κατά 6,4% (από 1.479,6 εκατ. ευρώ σε 1.574,7 εκατ. ευρώ), ενώ μειωμένη, είναι η αξία των εξαγωγών της κατηγορίας «ποτά & καπνός» κατά -7,4% (228,5 εκατ. ευρώ από 246,7 εκατ. ευρώ).

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές της κατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» κατά 15,3% (166,4 εκατ. ευρώ από 144,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο του 2010) αν και εξακολουθούν να αποτελούν μικρό μέρος των συνολικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

Σημαντικά ανοδικές τάσεις παρατηρούνται για τις χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» που αυξήθηκαν κατά 76,2% (από 195,8 εκατ. ευρώ σε 345,1 εκατ. ευρώ), αλλά συμμετέχουν με πολύ μικρό ποσοστό (3,3%) στις συνολικές εξαγωγές.

Τέλος, η μοναδική κατηγορία προϊόντων που εμφάνισε μείωση στην αξία των εξαγωγών για το πρώτο εξάμηνο του 2011, οι «πρώτες ύλες» αποτελούν πλέον μόλις το 3,9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, με 405,7 εκατ. ευρώ έναντι 415 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010 (μείωση κατά -2,2%).

Μικρές διαφοροποιήσεις προκύπτουν στο α’ εξάμηνο του 2011, σε σχέση με την αντίστοιχη κατάταξη των ΤΟΡ 11 εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων για το σύνολο του έτους 2010. Επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα στο διεθνές εμπόριο ορισμένων προϊόντων και των διεθνών τιμών τους, προκύπτει αναρρίχηση του αργιλίου στην πρώτη θέση (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) καθώς και των εμπιστευτικών προϊόντων, που ξεπέρασαν φάρμακα και ψάρια, αντίστοιχα.

Η μοναδική άλλη μεταβολή προκύπτει από την είσοδο στη δεκάδα των ράβδων σιδήρου και χάλυβα, στη θέση του βαμβακιού, που όμως διαχρονικά ανακάμπτει στο β’ εξάμηνο του έτους.

in.gr

 

 

Advertisements

ΣΟΥΗΔΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Επικοινωνούν μαζί μας αρκετοί συμπατριώτες μας που πέφτουν θύματα επιτήδειων, κυρίως “συμπατριωτών” Ελλήνων, που το παίζουν επιφανείς επιχειρηματίες και κοροιδεύουν τον κόσμο. Χρησιμοποιούν και παράνομα αλλά και “νόμιμα” μέσα. Το ζήτημα είναι ότι το σύστημα και στην Ελλάδα όπως και στην Σουηδία λειτουργεί παρόμοια. Είτε με νόμους που ψηφίζουν τα κοινοβούλια είτε παράνομα, εκμεταλλεύονται τους εργάτες και τους πίνουν το αίμα.
Μερικοί τέτοιοι τους έχουν προσλάβει και τους απολύουν χωρίς να τους πληρώνουν (τους χρωστούν δεδουλευμένα, υπερωρίες, άδειες κλπ).
Άλλοι, τους υπερνοικιάζουν, χωρίς οι ίδιοι να το ξέρουν και παίρνοντας περίπου 1000 ευρώ κάθε μήνα από την επιχείρηση που τους νοικιάζει και ταυτόχρονα 1000 ευρώ από τον εργαζόμενο για να του βρεί υποτίθεται δουλειά (500 ευρώ τον πρώτο μήνα και 500 τον δεύτερο). Ο εργαζόμενος δουλεύει μαύρα (ο ίδιος δεν το ξέρει) και ανασφάλιστος! Είχαμε και περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων (εγκλημάτων) που ο εργαζόμενος αναγκάστηκε να πληρώσει την περίθαλψη μόνος του!
1. Να έχετε οπωσδήποτε τον προσωπικό αριθμό (Τύπου ΑΦΜ).
2. Να έχετε αντίγραφο της πρόσληψης και να σας πληρώνει κάθε μήνα (να παίρνετε απόδειξη με το όνομα και την διεύθυνση της εταιρείας).
3. Να γραφτείτε αμέσως στο σωματείο με το που πιάνετε δουλειά.
4. Να οργανωθείτε σε έναν ελληνικό σύλλογο ή κοινότητα της περιοχής σας
5. Ελάτε σε επαφή με το ιστολόγιο μας αν έχετε κάποιο πρόβλημα, και να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε.

————————————————————————————————

Η κατάσταση και στη Σουηδία γίνεται δυσκολότερη για αυτούς που θέλουν να μετακομίσουν/μεταναστεύσουν στη Σουηδία. Μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού του 2010 έφτανε να κάνεις μια αίτηση για να πάρεις τον προσωπικό αριθμό για να αρχίσεις να μπαίνεις δηλαδή στο σύστημα. Απο τον Αύγουστο ζητάνε και μιά ξεχωριστή αίτηση για να συμπληρώσεις αν έχεις δουλειά (ποιός είναι ο εργοδότης σου) ή άν είσαι άνεργος (εννοούν με ταμείο ανεργίας από Ελλάδα). Από 1 Οκτώβρη 2010 ζητάνε να συμπληρώσεις ακόμα μια αίτηση αν έχεις δουλειά (με στοιχεία του εργοδότη στη Σουηδία) ή να έχεις χρήματα έτσι ώστε να μείνεις στη Σουηδία. Το μίνιμουμ ποσό που ζητάνε να έχεις είναι 8.000-9.000 χιλιάδες κορώνες (δηλαδή 800-900 ευρώ) το μήνα. 

Μερικές παρατηρήσεις:

Η ομάδα των ανθρώπων που προσπαθεί να βοηθήσει τους Έλληνες που θέλουν να μεταναστεύσουν στη Σουηδία, δεν έχουν οι ίδιοι δικές τους δουλειές (δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες) αλλά δουλεύουν σαν μισθωτοί και αφιερώνουν τον ελεύθερό τους χρόνο να βοηθήσουν τους συμπατριώτες μας.

Γενικές συμβουλές:

Γιαυτούς που θέλουν να μετακομίσουν/μεταναστεύσουν στη Σουηδία, το βασικό που πρέπει να κάνουν είναι να πάνε στην Εφορία αμέσως και να κάνουν αίτηση για να πάρουν τον λεγόμενο προσωπικό αριθμό (personnummer). Χρειάζεται διαβατήριο αλλά σε μερικές περιπτώσεις έχουν δεχτεί και ελληνική ταυτότητα (την καινούρια). Εμείς προτείνουμε αν είναι δυνατόν να έχετε διαβατήριο, έτσι ώστε να αποφύγετε την ταλαιπωρία, αν δεν δεχτούν την ταυτότητα.
Πρέπει να υπάρχει μια διεύθυνση που μένετε στη Σουηδία. Μόλις πάρετε τον προσωπικό αριθμό μπορείτε να κάνετε αίτηση στην Εφορία για να αποκτήσετε ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή ισχύει μόνο για την Σουηδία στις συναλλαγές σας με διάφορες υπηρεσίες. Για να ανοίξετε λογαριασμό σε σουηδική τράπεζα χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη ότι εργαζόσαστε στη Σουηδία και ταυτότητα από την Εφορία.
Πρέπει επίσης για σας που θα μείνετε πάνω από 3 μήνες να κάνετε αίτηση στην Υπηρεσία Μετανάστευσης όταν έχετε πάρει τον προσωπικό αριθμό.
Επίσης γραφτείτε στο σωματείο σας και στο ταμείο ανεργίας (σχεδόν όλα τα ταμεία ανεργίας τα διαχειρίζονται τα σωματεία). Όταν λέμε σωματεία εννοούμε τις Ομοσπονδίες, όχι τα πρωτοβάθμια.
Όταν έχετε κάνει αυτά τα βήματα δηλωθείτε σαν άνεργοι στον σουηδικό ΟΑΕΔ
Επίσης ένα βασικό που ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε είναι να αρχίσετε μαθήματα σουηδικών που είναι δωρεάν
Μέχρι να βγάλετε ταυτότητα που ισχύει για τη Σουηδία, ισχύει για απλές συναλλαγές το καινούριο ελληνικό διαβατήριο.
Επίσης καλό είναι να έχετε μαζί σας την Ευρωπαική κάρτα ασθενείας Δείτε περισσότερα εδώ
Αν έρχεστε για να ζήσετε μόνιμα, πάρτε μαζί σας και ότι χαρτιά έχετε σε σχέση με σπουδές και εργασία (απολυτήριο Λυκείου, πτυχίο από σχολή ΤΕΙ/ΑΕΙ που έχετε αποφοιτήσει, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, δίπλωμα οδήγησης κλπ). Στη Σουηδία μπορείτε να κάνετε ισοτιμία πτυχίου
Διαβάστε επίσης εδώ στά αγγλικά πληροφορίες για τη Σουηδία, ζητήματα εργασίας, κατοικίας, επιδομάτων κλπ.

Εύρεση κατοικίας

Η εύρεση κατοικίας είναι πολύ δύσκολη στις μεγάλες πόλεις αφού έχουν κτιστεί τα τελευταία χρόνια ελάχιστα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες που να νοικιάζονται. Σε μικρότερες πόλεις είναι λίγο καλύτερα τα πράματα αλλά βέβαια εκεί υπάρχουν και λιγότερες δουλειές.
Υπάρχουν κάποιες ιστοσελίδες για να ψάξετε για σπίτι αλλά οι περισσότερες είναι στα σουηδικά. Υπάρχουν βέβαια μερικές και στα αγγλικά (τις παραθέτουμε παρακάτω). Σε κάποιες πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό για να γραφτείτε μέλος και να σας στείλουν κάποιες αγγελίες.
http://www.andrahand.se
http://www.bostaddirekt.com/
http://www.andrahandsguiden.com/
http://www.hyralya.se/
http://www.ny-bostad.se/uthyres.aspx
http://www.jagvillhabostad.nu

Μισθοί

Στη Σουηδία δεν υπάρχει κατώτερος μισθός και Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας. Όλοι οι μισθοί καθορίζονται από τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή ανάλογα από τον κλάδο και το επάγγελμα υπάρχουν και οι μισθοί. Γενικά όμως μπορούμε να πούμε ότι ένας χαμηλός μισθός στη Σουηδία είναι περίπου 15.000 κορώνες μικτά (δηλαδή γύρω στα 1500 ευρώ). Ο φόρος είναι περίπου 30% (ανάλογα με τον δήμο που κατοικείς). Δηλαδή ένας χαμηλός μισθός καθαρά είναι γύρω στα 1000 ευρώ.

Κόστος ζωής

Το κόστος ζωής είναι υψηλό. Σε μερικά είδη είναι πιό χαμηλό από την Ελλάδα και στα περισσότερα ψηλότερο. Πάντα η σύγκριση γίνεται μεταξύ Αθήνας και Στοκχόλμης. Στις επαρχιακές πόλεις της Σουηδίας το κόστος είναι λίγο χαμηλότερο.
Ενδεικτικά αναφέρουμε…
Εισητήριο μέσων μαζικής μεταφοράς 3-6 ευρώ για μιά ώρα (όλα τα μέσα, μετρό, λεωφορεία, προαστιακός, τραμ κλπ)
Κάρτα Μηνιαία 70 εύρω για όλα τα μέσα
1 κιλό ψωμί γύρω στα 3 ευρώ
Ένας καφές φίλτρου 2-3 ευρώ

Εξεύρεση εργασίας και εκμάθηση της Σουηδικής

Για δουλειά κοιάξτε εδώ. Για να βρείτε επίσης δουλειά απευθυνθείτε στον σουηδικό ΟΑΕΔ ή σε κάποια ιδιωτική εταιρεία όπως π.χ. η Adecco ή και σε ιστοσελίδες αγγλόφωνων εφημερίδων στη Σουηδία, όπως η The Local αλλά και στην δωρεάν εφημερίδα Μέτρο.
Επίσης κοιτάξτε στη ιστοσελίδα του δήμου της Στοκχόλμης (στη κορυφή της ιστοσελίδας JOBS)
Εδώ υπάρχει και ένας κατάλογος με ελληνικά εστιατόρια στη Στοκχόλμη, με διευθύνσεις και τηλέφωνα.
Η εξεύρεση εργασίας χωρίς επαρκή γνώση σουηδικών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σχεδόν όλοι οι εργοδότες απαιτούν γνώση σουηδικών επιπέδου SFI (είναι τα αρχικά των λέξεων svenska för invandrare που σημαίνει σουηδικά για μετανάστες) και είναι δωρεάν από τον δήμο για όποιον έχει αποκτήσει τον προσωπικό αριθμό. Υπάρχουν κάποιοι έλληνες εργοδότες αλλά και αυτές οι θέσεις εργασίας είναι σε πολύ περιορισμένο αριθμό και συνήθως είναι σε κουζίνα σε ελληνικό εστιατόριο, σε εταιρεία καθαρισμού κλπ.
Το SFI αποτελείται από τέσσερα (4) επίπεδα (a, b, c, d) στα οποία κατατάσεται κάποιος/α ανάλογα με το μορφωτικό του επίπεδο και το επίπεδο γνώσεων άλλων γλωσσών. Αν κάποιος/α θέλει μπορεί να συνεχίσει στο επίπεδο SAS Grund που σημαίνει σουηδικά σαν δεύτερη γλώσσα (όχι μητρική) επιπέδου του αντίστοιχου Ελληνικού Γυμνασίου και  SAS A και B που είναι τα σουηδικά επιπέδου αντίστοιχου του Ελληνικού Λυκείου. (Δες περισσότερες πληροφορίες στο λίνκ στην κορυφή της σελίδας).


Σπουδές στη Σουηδία και άλλα ζητήματα για φοιτητές και σπουδαστές

Εδώ υπάρχουν πληροφορίες για σπουδές, για φοιτητική ζωή και άλλα ενδιαφέροντα.
Όσοι είναι γιατροί και θέλουν να κάνουν ειδικότητα θα πρέπει να έρθουν κατευθείαν σε επαφή με το νοσοκομείο που θέλουν να κάνουν ειδικότητα.

 Πηγη: ellinesstinssouidia

Διαγραφή του χρέους ή διάλυση της Ευρώπης

Του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου

Μίνι κραχ εξελίσσεται στα διεθνή χρηματιστήρια, με άμεση αιτία τον φόβο εισόδου σε νέα ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, τις απειλές στον ευρωπαϊκό και αμερικανικό τραπεζικό τομέα και την παραμένουσα έντονη αμφισβήτηση της διάθεσης ή δυνατότητας της ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα χρέους της ευρωζώνης.
Σε κίνδυνο έχει τεθεί τώρα, και το δάνειο προς την Ελλάδα που αποφάσισε η ΕΕ στις 21 Ιουλίου, μετά την αποκάλυψη της παράξενης, αν μη τι άλλο, συμφωνίας Αθήνας και Ελσίνκι, που ουσιαστικά εξαιρεί τη Φινλανδία από το νέο δάνειο. ‘Ήδη, τρεις ακόμα χώρες της ευρωζώνης ζητούν παρόμοια συμφωνία, δηλαδή εξαίρεσή τους από τον δανεισμό.

Τρύπα στο νερό η συνάντηση Μέρκελ και Σαρκοζί
Ως “τρύπα στο νερό” αντιμετωπίστηκε εξάλλου από τις “αγορές” και τους περισσότερους σχολιαστές, η συνάντηση Μέρκελ-Σαρκοζί. Οι δύο ηγέτες (;) αρνήθηκαν να υιοθετήσουν το ευρωομόλογο και να διευρύνουν τους χρηματικούς πόρους για το ευρωπαϊκό ταμείο σταθερότητας. Επανέφεραν επίσης το “ξαναζεσταμένο φαί” των προτάσεών τους για σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης. Μια τέτοια διακυβέρνηση είναι πιθανώς τελείως απαραίτητη, πιστεύουν πολλοί πολιτικοί και οικονομολόγοι, αφού μοιάζει όλο και πιο παράλογη η αρχική απόφαση να φτιαχτεί νόμισμα χωρίς κράτος. Πρακτικά όμως, η διακυβέρνηση που προτείνεται εξαντλείται κυρίως σε ένα είδος “αστυνομίας δαπανών”. Σε απλά ελληνικά, θα γράψουμε στο σύνταγμα ότι δεν πρέπει να κάνουμε χρέη και πρέπει να πληρώνουμε τις τράπεζες στην ώρα τους, όχι όμως τι θα κάνουμε με την ανάπτυξη, τα νοσοκομεία ή την άμυνά μας. Το μόνο σημείο που θεωρήθηκε ενθαρρυντικό είναι η πρόταση για φορολόγηση των συναλλαγών. Πρόκειται για τον φόρο Τόμπιν, ένα δεκάκις χιλιοστό επί της αξίας κάθε συναλλαγής, ακόμα κι αυτό όμως το τελείως περιορισμένο μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εδώ και μια δεκαετία που συζητείται!
Εκ των πατέρων του ευρώ και της Μαρτίν Ομπρί, υποψήφιας για να είναι υποψήφια των Γάλλων Σοσιαλιστών στις προεδρικές, ο Ζακ Ντελόρ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το μέλλον ευρώ και Ευρώπης και ετάχθη υπέρ μιας ενισχυμένης οικονομικής συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ. Οι προτάσεις Μέρκελ-Σαρκοζί, υπογράμμισε ο κ. Ντελόρ, ως έχουν, δεν θα εξυπηρετήσουν σε τίποτα. Ο κ. Ντελόρ θέλει ομοσπονδοποίηση των χρεών μέχρι ύψους 60% του ΑΕΠ, με την έκδοση των ευρωομολόγων, γιατί “αν δεν το κάνουμε οι αγορές θα εξακολουθήσουν να αμφιβάλλουν”. Κατά τον πρώην επικεφαλής της Κομισιόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι εκτός πραγματικότητας: “Πως μπορεί να πιστεύουν ότι οι αγορές θα πιστέψουν στις υποσχέσεις της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης, στις 21 Ιουλίου, αν πρέπει να περιμένουν τα τέλη Σεπτεμβρίου για να μετασχηματισθούν σε πράξεις;

Ο φαύλος κύκλος λιτότητας και ύφεσης
‘Oχι μόνο δεν καλοκαταφέρνουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του χρέους της ευρωζώνης, αλλά και ο τρόπος που βρήκαν για να το κάνουν παροξύνει το βαθύτερο πρόβλημα της ύφεσης, πιστεύουν τώρα όλο και περισσότεροι οικονομολόγοι, σχολιαστές και πολιτικοί. Στο χθεσινό κύριο άρθρο τους, με τον τίτλο “Η λάθος ιδέα”, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης υπογραμμίζουν, μεταξύ άλλων, ότι, ακόμα και τώρα, με μια ύφεση χειρότερη από αυτή του 2008 να χτυπάει την πόρτα μας, “οι ηγέτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού μοιάζουν αποφασισμένοι να ακρωτηριάζουν τις δημοσιονομικές πολιτικές – το κύριο εργαλείο που μπορεί να αυξήσει τις δουλειές, την καταναλωτική ζήτηση και την οικονομική μεγέθυνση – με μια τρομερή αφοσίωση στην σκληρή λιτότητα…Μια πιο πραγματική (από την αμερικανική) απειλή χρεωκοπίας στοιχειώνει τις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων, γιατί υποχρηματοδοτούμενα σχέδια σωτηρίας με τιμωρητικούς όρους καθιστούν αδύνατο στις χώρες που χρωστάνε να αναπτυχθούν αρκετά γρήγορα για να αποπληρώσουν τα χρέη τους. .. Τα μεγάλα χρέη είναι πραγματικό, μακροχρόνιο πρόβλημα. Αλλά η καθοδική ευρωπαϊκή τροχιά μπορεί να αντιστραφεί μόνο αν οι κυβερνήσεις τόσο των πιστωτών, όσο και των χρεωστριών χωρών, ξοδεύουν περισσότερο βραχυπρόθεσμα για να βάλουν τον κόσμο πίσω στη δουλειά και τους καταναλωτές να καταναλώνουν…Πανικόβλητοι από τη ρευστότητα των αγορών και υπό την πίεση της Καγκελλαρίου Μέρκελ οι ηγέτες της Ευρώπης έκαναν μια άσχημη κατάσταση χειρότερη συνταγογραφώντας λιτότητα παντού. Τα αποτελέσματα είναι οδυνηρά σαφή. Η μεγέθυνση σταματάει στην Ευρώπη. Αυτό είναι αλήθεια ακόμα και για τη Γερμανία, όπου οι εξαγωγικές της αγορές μειώνονται και η εσωτερική ζήτηση αποτυγχάνει να τις υποκαταστήσει. Η Γερμανία αναπτύσσεται τώρα με ένα αναιμικό 0,1% και η ευρωζώνη μόνο με 0.2%. Στο μεταξύ, ο πανικός της αγοράς χρέους πέρασε από τις μικρές οικονομίες της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας στις μεγαλύτερες οικονομίες της Ισπανίας, Ιταλίας, ακόμα και της Γαλλίας. Μόνο ο δανεισμός εκτάκτου ανάγκης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απομακρύνει νέους φόβους χρεωκοπίας, κανείς όμως δεν ξέρει πόσο χρόνο μπορεί να τα κάνει αυτά η ΕΚΤ χωρίς βοήθεια από ευρωομόλογα και ένα καλύτερο ταμείο χρηματοπιστωτικής διάσωσης… Ενώ οι ρυθμοί της κρίσης επιταχύνονται, πιο φωτισμένες φωνές αγωνίζονται να ακουστούν…Εκλογές πλησιάζουν στην Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες…Οι εκλογείς και στις δύο ακτές του Ατλαντικού πρέπει να ζητήσουν από τους ηγέτες τους περισσότερα από τον συνεχιζόμενο αυτόματο πιλότο της λιτότητας”
Δεν είναι μόνο οι Νιου Γιορκ Τάιμς. Επιτέλους φορολογείστε μας, γράφει ο μεγαπλούσιος Γουώρεν Μπάφετ! Κι αν ο Μωρίς Λεβί, πρόεδρος της γαλλικής Ένωσης Ιδιωτικών Εταιρειών, επιμένει στον περιορισμό των ελλειμμάτων, αναγνωρίζει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη φορολόγηση των πιο ευνοημένων. Η ανάπτυξη, όχι η λιτότητα θα μας βγάλει από την κρίση, υποστηρίζει ο Τζόζεφ Στίγkλιτς, ενώ ακόμα και η Διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι η υπερβολική λιτότητα στους προϋπολογισμούς θα σταματήσει την ανάπτυξη.

 

Διαγραφή χρεών ή διάλυση της Ευρώπης
‘Άλλοι, όπως ο Rogoff του Χάρβαρντ, βάζουν ακόμα πιο βαθιά το μαχαίρι, ζητώντας μορατόριουμ ή και διαγραφή χρεών, ενώ ο Γκαλμπρέιθ ζητάει κανονική επιστροφή στον κεϋινσανισμό, πολλοί Γάλλοι όπως ο Τοντ ευρωπαϊκό προστατευτισμό. Ακόμα κι ο Σόρος, ίσως γιατί δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει, προτείνει την απαγόρευση των χρηματοπιστωτικών παραγώγων!
Τέτοιες ιδέες όμως προσκρούουν, τουλάχιστον προς το παρόν, στην ιδεολογική ορθοδοξία του νεοφιλελευθερισμού και, πιο πρακτικά, στην τεράστια επιρροή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην πολιτική τάξη Ευρώπης και Αμερικής. Η επιμονή όμως στην παρούσα “συνταγή”, που επιδιώκει να μη θιγούν καθ’ ουδένα τρόπο οι κάτοχοι χρήματος, διακινδυνεύει μια μεγάλη ύφεση και κοινωνικές εξεγέρσεις, ενώ θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη της ΕΕ.
‘Hδη, ο Ουγγροεβραίος χρηματιστής Τζορτζ Σόρος και ο άνθρωπος της Goldman Sachs στην Ευρώπη Otmar Issing, έθεσαν θέμα εξόδου της Ελλάδας ή και της Πορτογαλλίας από την ευρωζώνη, μια ιδέα που βρίσκει σύμφωνο τον Ζινν, εκπρόσωπο του γερμανικού οικονομικού εθνικισμού. Στη Γαλλία, οι (μετα)φασίστες της Μαρίν Λεπέν επιτίθενται σε ευρώ και Ευρώπη, επιδιώκοντας να εκφράσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια, την ώρα που τα στελέχη της αριστεράς συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους, σε πλήρη αναντιστοιχία με την ανησυχία της πολιτικής τους βάσης.
Αλλά είναι σήμερα σαφές ότι μόνο στα ελληνικά και πορτογαλικά προβλήματα δεν μπορεί να αποδοθεί η παγκόσμια κρίση. Γι’ αυτό και η συζήτηση για έξοδο των πιο αδύναμων χωρών, μπορεί απλά να υποκρύπτει μια πραγματική στόχευση διάλυσης της ΕΕ. Οι αγορές θα προτιμούσαν μικρά, αλληλοανταγωνιζόμενα κράτη, υποχείρια του χρηματιστικού κεφαλαίου και ορισμένοι, ίσως, θεωρούν ότι η διάλυση του ευρώ μπορεί να είναι η μόνη λύση για την αποκατάσταση της νομισματικής κυριαρχίας του δολαρίου και δι’ αυτής, της δυνατότητας μελλοντικής χρηματοδότησης της οικονομίας των ΗΠΑ.

Konstantakopoulos.blogspot.com
Kόσμος του Επενδυτή, 20.8.2011

OESKS. Συνεδρίαση του Δ.Σ, της ομοσπονδίας

Συνεδρίαση του Δ.Σ, της ομοσπονδίας έγινε σήμερα Κυριακή 21 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση για την συνεδρίαση της 6 Ιουνίου 2011, μέσω της ιστοσελίδας  της.
Αναδημοσιεύουμε την τελευταία ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

 

Στις 6 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας.

Τα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ ήταν τα παρακάτω:

Οικονομικός απολογισμός
Παρουσιάστηκε από τον ταμία. Ακολουθεί τον προϋπολογισμό για το 2011.

Ελληνική Πολιτιστική Στέγη
Η κατάσταση παραμένει αβέβαιη. Οι φορείς που αποτελούν το ΔΣ της Στέγης αντέδρασαν με σχετική επιστολή προς το Länsstyrelsen, για την σύγκλιση του ΔΣ τον Οκτώβριο.

SIOS
Πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνέλευση του SIOS στην οποία η Ομοσπονδία εκπροσωπήθηκε από τον Κ. Ψωμά και την Λ. Αλουτζανίδου. Πρόεδρος για την περίοδο 2011-2012 εκλέχτηκε ο Bijan Shafiei.

Χορευτική ομάδα Hellas
Η Ελλη Χρηστάκη ενημέρωσε για το εκπαιδευτικό ταξίδι της ομάδας στα Χανιά. Η ομάδα συμμετείχε σε εκδηλώσεις του δήμου Χανίων.

Θεατρική ομάδα «Υπό κρίσιν»
Η θεατρική ομάδα ετοιμάζει νέα παράσταση για το φθινόπωρο του 2011.

Γυναικεία Επιτροπή
Η Φραντζέσκα Παπαδοπούλου ενημέρωσε για τη σύσκεψη γυναικών που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Στη σύσκεψη συμμετείχε και η σκηνοθέτιδα-ηθοποιός Ελευθερία Γεροφωκά.

Εκπαιδευτικά θέματα
Οι επερχόμενες περικοπές θα δυσκολέψουν την εκπαίδευση των ελληνοπαίδων. Η Ομοσπονδία θα επιδιώξει συνάντηση με τους αρμοδίους στο υπουργείο Παιδείας για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.

Φοροτεχνικό/φορολογικό
Η Ομοσπονδία αποφάσισε να αναθέσει σε ειδικό φοροτεχνικό να εξατάσει τι ακριβώς ισχύει για τους απόδημους Έλληνες. Τα τελευταία μέτρα έχουν μεγάλη σύγχιση.

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα γίνει Κυριακή 23 Αυγούστου.

 

Tι συζητήθηκε σήμερα Κυριακή 21 Αυγούστου στο τραπέζι της ομοσπονδίας παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, και η αγωνία της παροικίας μας όλο και μεγαλώνει λόγο της κρισιμότητας της εποχής που ζούμε.

Τα προβλήματα της παροικίας μας πολλά,

Η κατάσταση στην πατρίδα μας χειρότερη,

Το ΔΣ της ΟΕΣΚΣ στην μέση με πολλές υποσχέσεις απραγματοποίητες, και ένα Συνέδριο σε μερικές εβδομάδες με πολλά σύννεφα και λόγους διαφωνιών.

Το μέλλον της ομοσπονδίας αβέβαιο σε μια εποχή που η παροικία μας μεγαλώνει και οι απαιτήσεις για εργασία αυξάνονται.

Πολεμώντας τον λάθος εχθρό

Του Κώστα Μπακούρη*

Η χώρα μας αναμφίβολα βρίσκεται στη δίνη μιας οικονομικής κρίσης, πρωτόγνωρης τόσο σε διάρκεια όσο και στις επιπτώσεις που επιφέρει στους πολίτες. Η κυβέρνηση, οι κοινοτικοί μας εταίροι, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν συστρατευθεί να αναπτύξουν στρατηγικές και προγράμματα που υλοποιώντας τα θα βοηθήσουν να ξεπεραστεί η κρίση. Αισιοδοξούμε η συνταγή να πετύχει και τα αποτελέσματα να είναι θετικά για το μέλλον της χώρας και το δικό μας. Πιστεύω όμως ότι θα παραμείνουν εφήμερα, και τούτο διότι έχουμε επικεντρωθεί στον λάθος εχθρό. Η Διεθνής Διαφάνεια έχει αναδείξει ύστερα από πάμπολλες μελέτες και έρευνες ότι στον πυρήνα της οικονομικής κρίσης ελλοχεύει η διαφθορά.

Η διαφθορά, οχυρωμένη πίσω από το πελατειακό σύστημα, υποθάλπει συνωμοτικές πρακτικές, καλλιεργεί την εγωιστική συμπεριφορά, την πλεονεξία, τη δωροδοκία, τη διαπλοκή, την αυθαιρεσία, την παρανομία. Η διαφθορά στερεί πόρους για έργα κοινωφελή, προάγει τη φτώχεια, μειώνει την ανταγωνιστικότητα και υπονομεύει την ίδια τη Δημοκρατία. Εν κατακλείδι, η διαφθορά έχει αναγνωριστεί πλέον ως υπονομευτής της σταθερότητας και της ευημερίας της κοινωνίας μας.

Η βασική στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του εχθρού πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, με στόχο την ανάκτηση των αξιών, την αλλαγή συμπεριφορών με βάση την ηθική, την αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα, την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, το χτίσιμο της εμπιστοσύνης, την εδραίωση μιας νέας κουλτούρας και τέλος τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Δεν σταματώ να υπενθυμίζω ότι οι πιο ανταγωνιστικές χώρες, σύμφωνα με το World Economic Forum, είναι οι λιγότερο διεφθαρμένες, όπως απεικονίζονται στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας. Αρα η διαφάνεια σε όρους οικονομικούς συμφέρει και είναι προϋπόθεση για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας.

Μέσα από τη στρατηγική της διαφάνειας και της λογοδοσίας θα χρειασθεί να ανατρέξουμε σε άλλα μέτρα. Ενδεικτικά αναφέρω μερικά: Πρώτον, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς, η υιοθέτηση των προτάσεων (15+43) της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος για τη διαφανή διαχείριση του πολιτικού χρήματος\u0387 η αλλαγή του καθεστώτος ασυλίας και παραγραφής αδικημάτων των βουλευτών και των υπουργών\u0387 η ανάρτηση του «πόθεν έσχες» των βουλευτών στο Διαδίκτυο από την έναρξη της βουλευτικής τους σταδιοδρομίας\ u0387 η καθιέρωση του κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών και υπουργών και η αναβάθμιση της επιτροπής που θα ελέγχει τα ανωτέρω. Δεύτερον, για την εξάλειψη του αισθήματος αδικίας, η εφαρμογή των νόμων, η παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για όποια σκάνδαλα, η αναγγελθείσα επεξεργασία ενός δίκαιου φορολογικού νόμου, η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αποφυγή μέτρων όπως η φορολογική περαίωση, η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων, η ρύθμιση των αυθαιρέτων – μέτρα που διαιωνίζουν παραβατικές συμπεριφορές και ενδυναμώνουν τον εχθρό. Τρίτον, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, η απελευθέρωση της αγοράς, η ολοκλήρωση του κτηματολογίου και γενικά το ξεπέρασμα των διαχρονικών εμποδίων που ταλανίζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Η κυβέρνηση ομολογουμένως έχει ολοκληρώσει ή δρομολογήσει μέτρα για τον αγώνα κατά της διαφθοράς. Δεν διέπονται όμως από μια συνολική στρατηγική, είναι αποσπασματικά και κάποιες φορές αγνοούνται ή θυσιάζονται στον βωμό της εισπρακτικής πολιτικής, όπως συμβαίνει με τις διάφορες περαιώσεις. Πάντως, αναγνωρίζουμε αξιέπαινες πρωτοβουλίες και θα αναφέρω μερικές όπως η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η υιοθέτηση του Συμφώνου Ακεραιότητας στο νομοσχέδιο για τα δημόσια έργα καθώς και στον νόμο για τις επενδύσεις του Fast Track και, τέλος, ο νόμος «πρότυπο» για τις αμυντικές προμήθειες.

Η κοινωνία είναι προβληματισμένη αλλά έτοιμη να αγκαλιάσει και να στηρίξει εκείνους τους ηγέτες που θα βγουν μπροστά να μας οδηγήσουν στη μάχη κατά του πραγματικού εχθρού. Ηγέτες με όραμα, θάρρος, ακεραιότητα, απαλλαγμένοι από κομματικές αγκυλώσεις. Ακόμη δεν τους έχουμε βρει. Η ελπίδα όμως πεθαίνει τελευταία.

* Ο κ. Κώστας Μπακούρης είναι πρόεδρος της ΜΚΟ Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς.

http://news.kathimerini.gr