Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen / Kallelse

Alla känner till den svåra ekonomiska situationen i Grekland. Grekiska kulturhuset ämnar att ena alla greker i Sverige och bevara den grekiska kulturen och språket. Vi har försökt ha en öppen dialog med alla organisationer som representeras i styrelsen. Det är snart 4 år sedan, där ingen av följande organisationer visat intresse för att engagera sig i styrelsen arbete. Ingen av, grekiska riksförbundet, grekiska föreningen i Stockholm, panipirotiska brödarskapet , svenskcypriotiska föreningen eller föräldrar föreningen i Åsö har visat intresse för den omfattande renoveringen styrelsen har genomfört senaste året.
Inte heller har dessa organisationer kommit på den stora invigningen den 21 maj 2011 och har inte heller deltagit i en massa kulturella evenemang som grekiska kultuhuset arrangerat.

För tillfället håller vi på att med egna pengar, att fortsätta att renovera hela första våningsplan i styrelsens lokaler på Idungatan 4.
Enda undantaget har däremot varit föräldraföreningen i grekiska skolan ”Hellenic School of Stockholm” och dess aktiva medlemmar och föräldrar som deltagit i alla ovannämda kulturella evenemang och hjälp till med förslag, idéer och tagit sig tid för att hjälpa Grekiska Kulturhuset i olika frågor som t ex renoveringsarbetet, informationshantering och kommunikaiton av webb och media, organisation och arrangemang av kulturella event m m.

Styrelsen har uppskattat det varma och aktiva deltagandet av denna grekiska skola i Stockholm.

I samråd med Länsstyrelsen i Stockholm försöker vi således än en gång att engagera ovannämnda organisationer i styrelsearbetet. Vi vill härmed kalla till individuella möten med alla enligt följande:

Plats för alla möten: Biblioteket på Idungatan 4, mellan kl 18.30-19.30 .
Agenda som kommer att diskuteras är:

1 Ekonomisk redovisning
2 Pågående renovering Idungatan 4
3 Stipendiat i minnet av A. Frankos, D Dalianis och D Merakos
4 Planering för kommande verksamhetsår 2012
5 Ändring av stiftelsens stadgar i kommande möte

Härmed kallas följande organisationer:
– Grekiska riksförbundet, fredagen den 30 Sept 2011
– Föräldrarföreningen i Åsö och föräldrarföreningen i grekiska skolan i Stockholm, lördag 1 Okt 2011
– Grekiska föreningen i Stockholm, dess kvinnosektion, panipirotiska brödarskapet, samt grekisk-cypriotisk föreningen, Söndag 2 Okt 2011

Advertisements

One thought on “Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen / Kallelse

 1. Från: Apostolis Papakostas [mailto:apostolis.papakostas@sh.se]

  Angående möten beträffande Stiftelsen Grekiska Kulturhuset

  Till: Theofil Tsappos i egenskap av ordförande för stiftelsen för perioden jan 2008- jan 2011.

  För kännedom: Länsstyrelsen – Rättsavdelningen, Enheten för tillsyn. Berörda organisationer, paragraf 3 i stiftelsens stadgar.

  Er referens: E-post, daterat 16 sept. 2011.

  Bäste herr Tsappos.

  Vi har via våra organisationer fått kallelser till möten för att diskutera diverse spörsmål angående stiftelsen. Om detta vill vi anföra följande:

  1. Vi välkomnar alla initiativ till att starta en dialog i syfte att det konstituerande mötet äger rum i en konstruktiv anda som på ett fruktbart sätt får fram stiftelseorgan som utrustas med de bästa förutsättningar att förverkliga stiftelsens ädla ändamål. Detta har varit vårt syfte alltsedan våra organisationer har utsett oss till kandidater att ingå i stiftelsens styrelse. Vi noterar och beklagar dock att ni tidigare inte har hörsammat våra vädjanden (vi hänvisar till ett flertal brev sända till er av professor Apostolis Papakostas).

  2. Vi uppfattar ert uppdrag sedan den gamla styrelsens mandatperiod gick ut som ett uppdrag att se till att ett konstituerande möte äger rum inom ramen för de stadgar som alltjämnt gäller. Detta uppdrag har inte förverkligats ännu, vilket vi beklagar.

  3. I era diskussionspunkter tar ni upp frågor som: ekonomisk redovisning, pågående renovering Idungatan 4, stipendium till minnet av A. Frankos, D Dalianis och D Merakos, planering för kommande verksamhetsår 2012, ändring av stiftelsens stadgar i kommande möte. Vi uppfattar att dessa spörsmål bör och enligt stadgarna är, frågor som ska behandlas av en legitim och beslutsför styrelse. Vi är inte formellt utsedda [av ett konstituerande styrelsemöte i stiftelsen]och således har vi ingen rätt att behandla dessa frågor utanför de stadgade ramarna. Vi föreslår därför att dessa frågor behandlas inom ramen för en regelrätt styrelse som även kan bära det juridiska ansvaret för besluten.

  4. Ni sänder kallelsen till styrelserna av berörda organisationer. Enligt stadgarna ska organisationerna anvisa representanter, själva föreningar och dess styrelse har ingen formell rätt att delta i stiftelsens arbete. Lagrummen som stipulerar stiftelsestyrelsemedlemmars personliga ansvar är klara på denna punkt. Dessutom har inte flera föreningars styrelse formellt mandat att hantera spörsmål som är relevanta för stiftelsen eftersom stiftelsekandidaterna utses direkt av årsstämman (t ex Föräldraföreningen för grekiska barn i Stockholm).

  5. I kallelsen inbjuder ni en förening med namn Hellenic School att delta i överläggningarna. Ni tar här ett initiativ som överskrider era befogenheter och som står i bjärt kontrast till stadgarnas paragraf tre (denna förening nämns inte i stadgarna, vi hänvisar även till Länsstyrelsens beslut från den 2011-05-03, beteckning: 206-1932-2011 med bilaga).

  6. Ni kallar paragraf 3 föreningarna men inte föreningen S:t Johannes Teologen. Vi andra representanter skulle önska att träffa även styrelsekandidaterna för denna organisation. Organisationen är till sin natur en sluten organisation och vi vet inte vilka som är denna organisations kandidater. Vid en framtida valsituation som utser stiftelsefunktionärer i ett konstituerande möte skulle med all sannolikhet dessa kandidater missgynnas och deras kompetens inte utnyttjas tillfullo. Detta skulle vara olyckligt.

  7. Vi har i ett brev per den 29 maj 2011 meddelat våra synpunkter vad gäller konstituerande mötes dagordning. Vi står fast i våra synpunkter. Vi har dock inte fått någon respons ännu och vi önskar en diskussion kring denna fråga.

  8. Ni tar detta initiativ utan att ta kontakt med oss i förväg. För att en dialog skall vara fruktbar behövs ömsesidighet. Ni väljer att ensidigt besluta mötesformer och dagordning vilket vi finner olyckligt.

  8. Med detta som bakgrund vill vi därför föreslå följande:

  Ett informellt möte äger rum på neutral plats i Stockholm (t ex ABF på Sveavägen, Medelhavsmusset, eller annan lämplig lokal som skulle passa) för att de nya styrelsekandidaterna i avspänd miljö skall bekanta sig med varandra och skapa det ömsesidiga förtroende som är nödvändigt för att den framtida styrelsen skall fungera på ett friktionsfritt sätt och att det konstituerande mötet äger rum i konstruktiv anda.

  Till detta möte bör inte medlemmar ur den tidigare styrelsen kallas (om de inte har nominerats), det är vår bestämda önskan att den tidigare periodens missuppfattningar och konflikter inte ska överföras till den nya perioden. I detta möte skulle ni kunna berätta om hur ni som avgående ordförande sett stiftelsearbetet under den gångna perioden och vad det är som ni uppfattar som de viktigaste spörsmålen för den kommande perioden. Vårt brev, daterat den 29 maj 2011, med anmärkningar kring er kallelse till konstituerande möte bör också diskuteras. Ni och de tolv representanterna som nämns i stadgarnas paragraf 3 bör således delta i mötet.

  Vi ser gärna, om möjligt, att någon sakkunnig representant från Länsstyrelsen närvarar vid mötet och eventuellt på plats ger svar på frågor och således eliminerar grunden för framtida missuppfattningar.

  Vi ber er kontakta Professor Apostolis Papakostas för att samordna tider, bestämma plats och komma överens om andra detaljer kring mötet.

  Med vänlig hälsning

  Nominerade styrelsekandidater av nedanstående organisationer:

  Grekiska Riksförbundet

  1. Gogos, Spiros 070-7973818 s.gogos@comhem.se
  2. Kalaris, Georgios 08-7956484
  3. Christaki, Elli 070-4292694 ellichristakis@msn.com

  Suppleanter
  1. Komninos, Chaideftos 070-4912545 komninos@comhem.se
  2. Psomas, Kostas 070-79462188 kostas@bsis.se
  3. Aloutzanidou, Eleni 070-2343003 lena@cigell.se

  Föräldraföreningen för Grekiska Barn i Stockholm

  Ordinarie
  1. Papakostas, Apostolis 0703825566 apostolis.papakostas@sh.se
  2. Tsantaridis, Lazaros 0703762816 lazaros.tsantaridis@tele2.se

  Suppleanter
  1. Tsiaklides, Nikos 070603210 nikos@tsiaklides.com
  2. Paschos, Elisabeth 0764057320 elsa-100@hotmail.com

  Kvinnoföreningen i Stockholm

  Ordinarie
  1. Savvidou, Parthena 073-9155316 impeles@hotmail.com

  Suppleant
  1. Faniadis, Efstathia 08-7513097 stettan@gmail.com

  Grekiska Föreningen i Stockholm

  Ordinarie
  1. Konstantis, Ioannis 070-5116219 jannis.k@comhem.se

  Suppleant
  1. Kandila Eleni 08-7402462 elenikandila@hotmail.com

  Svensk-Cypriotiska föreningen

  Ordinarie
  1. Christofi, Panagiota 070-2754032 toulla@telia.com

  Suppleant
  1. Gullberg, Maria 073-9819672 maria.gullberg@live.se

  Panipirotiska Sällskapet i Stockholm

  Ordinarie
  1. Mafredas, Stylianos 070-58888637 info@infoduction.se

  Suppleant
  1. Giotitsas, Georgios 070-3133134 panipirotiska@hotmail.com

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s