Χάγη: Η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία. Τι λέει το ΥΠΕΞ για την απόφαση

Με ψήφους 15 προς 1 το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία ασκώντας βέτο στην εισδοχή της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, παραβίασε την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 11, παρ.1, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.

Η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία της 13ης Σεπτεμβρίου 1995, παρεμποδίζοντας την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Στην απόφασή του που είναι τελική, χωρίς δικαίωμα έφεσης, και δεσμευτική για τις δύο πλευρές, το Δικαστήριο έκρινε με ψήφους 14 – 2 ότι έχει δικαιοδοσία να εξετάσει την προσφυγή της ΠΓΔΜ*, κάνοντάς τη αποδεκτή και απορρίπτοντας τις σχετικές ενστάσεις της ελληνικής πλευράς.
Με ψήφους 15 προς 1 το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία ασκώντας βέτο στην εισδοχή της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, παραβίασε την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 11, παρ.1, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας.
Παράλληλα, με 15 ψήφους έναντι 1 απέρριψε όλα τα άλλα αιτήματα της ΠΓΔΜ για επιβολή μελλοντικών μέτρων από το Δικαστήριο.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η ένσταση της Ελλάδας δεν εμπίπτει στην εξαίρεση που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 του Αρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, καθώς αυτή δεν επιτρέπει στην Αθήνα να αρνηθεί την εισδοχή της ΠΓΔΜ σε έναν οργανισμό βασιζόμενη στο επιχείρημα ότι η γειτονική χώρα θα αναφέρεται στον εν λόγω οργανισμό με το συνταγματικό της όνομα.
Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα της Ελλάδας ότι οιαδήποτε ένσταση στην ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ μπορεί να δικαιολογηθεί α) βάσει της ένστασης exceptio non adimpleti contractus (σ.σ. η ελληνική πλευρά είχε ισχυριστεί ότι παραβιάσεις της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από την ΠΓΔΜ, δίνουν στην Ελλάδα το δικαίωμα να μην εκπληρώσει και η ίδια την υποχρέωσή της στο πλαίσιο του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, προβάλλοντας την ένσταση exceptio non adimpleti contractus), β) ως απάντηση σε παραβίαση συνθήκης, ή γ) ως αντίμετρο βάσει του Δικαίου περί ευθύνης κρατών, το Δικαστήριο συμπεραίνει ότι η Ελλάδα απέδειξε μόνο μία παραβίαση από τα Σκόπια, αυτής της χρήσης απαγορευμένου συμβόλου ( αρθρο 2 παρ. 7) και προσθέτει ότι όλα τα άλλα επιχειρήματα για παραβιάσεις της Ενδιάμεσης από τη FYROM καταπίπτουν.

ΥΠΕΞ: Η απόφαση δεν ασχολείται με το ζήτημα του ονόματος
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι το Δικαστήριο στην απόφασή του συμπεραίνει πως δεν θεωρεί απαραίτητο να διατάξει την Ελλάδα να μην επαναλάβει παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον, ενώ η απόφαση δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της διαφοράς γύρω από το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, «επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω διαφορά πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».
Επίσης, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η απόφαση δεν αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΝΑΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την εισδοχή νέων μελών σε αυτή.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΥΠΕΞ τονίζεται ότι η Ελλάδα θα εξετάσει την απόφαση με πλήρη σεβασμό προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως βασικό δικαιοδοτικό όργανο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως επισημαίνεται, «η προσφυγή αυτή, που ασκήθηκε μονομερώς από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κατά της Ελλάδας στις 17 Νοεμβρίου 2008, αποσκοπούσε κατ’ ουσίαν στο να παρακάμψει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας και να εξαναγκάσει την Ελλάδα να μην ασκήσει στο μέλλον τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) ως προς την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας».
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, «το Δικαστήριο με τη σημερινή του απόφαση, δεν ικανοποίησε την επιδίωξη αυτή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας».
Ειδικότερα, σημειώνεται, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπέβαλε δύο αιτήματα στο Δικαστήριο:
(α) να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας στη σύνοδο του Βουκουρεστίου του 2008, και,
β) να διατάξει τη χώρα μας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τη διάταξη του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και να μην προβάλει αντίρρηση, άμεσα ή έμμεσα, στην εισδοχή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ή σε άλλους οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος, εφόσον η χώρα αυτή θα αναφέρεται στους οργανισμούς αυτούς ως «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», δηλαδή με την προσωρινή της ονομασία σύμφωνα με την απόφαση 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ως προς το πρώτο αίτημα, αναφέρει το ΥΠΕΞ, το Δικαστήριο αξιολογώντας όλα τα πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του, καθώς και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάδας στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, διαπίστωσε ότι η χώρα μας προέβαλε αντίρρηση στην ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, τον Απρίλιο του 2008.
Παράλληλα επισημαίνεται, το Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολο του το δεύτερο αίτημα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, συμπεραίνοντας ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να διατάξει την Ελλάδα να μην επαναλάβει παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον.
Η σημερινή απόφαση, υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών, δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της διαφοράς γύρω από το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, «επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω διαφορά πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το Δικαστήριο καλεί τα δύο μέρη να εμπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών». «H σύσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία», εκτιμά, «δεδομένου ότι καλεί έμμεσα την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να επιδείξει πνεύμα συμβιβασμού, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να απολήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση».
Επιπρόσθετα, όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΞ, «η απόφαση δεν αφορά και δεν θα μπορούσε να αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΝΑΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την εισδοχή νέων μελών σε αυτή». Ειδικότερα, σχετικά με το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζει ότι «οι αποφάσεις του, συγκεκριμένα δε αυτές που ελήφθησαν στις Συνόδους Κορυφής του Βουκουρεστίου (2008), του Στρασβούργου (2009) και της Λισσαβόνας (2010), είναι ομόφωνες και αντανακλούν την κοινή πεποίθηση των μελών του ότι το ζήτημα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα πρέπει να επιλυθεί πριν από την πρόσκληση της για ένταξη στη Συμμαχία».
Κλείνοντας, το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει πως η Ελλάδα θα λειτουργεί στο ΝΑΤΟ και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλος, με πλήρη ευθυγράμμιση στις ουσιαστικές και διαδικαστικές τους επιταγές, με εποικοδομητική διάθεση και καλή πίστη.
Η Ελλάδα, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με καλή πίστη για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης σχετικά με το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σεβόμενη το πνεύμα και γράμμα των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης. «Ελπίζουμε ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα προσέλθει στις διαπραγματεύσεις αυτές με καλή πίστη», διαμηνύει, καθώς όπως ξεκαθαρίζει, «το ζήτημα της ονομασίας μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».
*στις 13 Νοεμβρίου 2008 η ΠΓΔΜ κατέθεσε προσφυγή κατά της Ελλάδος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, επικαλούμενη παραβίαση του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Ελλάδας-ΠΓΔΜ (1995), λόγω της αντίρρησης της Ελλάδος στην πρόσκληση για προσχώρηση της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής του οργανισμού, τον Απρίλιο του 2008, στο Βουκουρέστι.
Πηγή

Advertisements

4 thoughts on “Χάγη: Η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία. Τι λέει το ΥΠΕΞ για την απόφαση

 1. Α. Φ. Ράσμουσεν: H απόφαση της Χάγης δεν αλλάζει τίποτα.

  To NATO έλαβε υπόψη τη σημερινή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης στην υπόθεση της προσφυγής της πΓΔΜ και τόνισε ότι η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την απόφαση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008.Ειδικότερα, σε γραπτή δήλωσή του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Αντερς Φογκ Ρασμούσεν υπογραμμίζει ότι έλαβε υπόψη την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με το διμερές θέμα μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ.Όπως υπογραμμίζει ο Α. Ρασμούσεν, η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει την απόφαση των χωρών μελών του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008 . «Συμφωνήσαμε ότι θα απευθυνθεί πρόσκληση στην ΠΓΔΜ μόλις εξευρεθεί κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα της ονομασίας», αναφέρει ο Α. Ρασμούσεν, ο οποίος τονίζει ότι η απόφαση του ΝΑΤΟ επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από άλλες Συνόδους Κορυφής και υπουργικές συνόδους της Συμμαχίας.

 2. Μ. Νίμιτς: «Ελλάδα και ΠΓΔΜ να μελετήσουν προσεκτικά την απόφαση»

  «Προσεκτικής μελέτης» πρέπει να τύχει η σημερινή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Μάθιου Νίμιτς, προσωπικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στις συνομιλίες μεταξύ της Ελλάδας και της ΠΓΔΜ.

  Σύμφωνα με τον κ. Νίμιτς, «η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης, που ανακοινώθηκε σε σχέση με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, αξίζει προσεκτικής μελέτης από τις δυο κυβερνήσεις. Τις τελευταίες μέρες, έχω επικοινωνήσει με τις κυβερνήσεις (Ελλάδας και ΠΓΔΜ) και τις παρότρυνα να δουν αυτό το γεγονός ως μια ευκαιρία να σκεφτούν δημιουργικά για την αμοιβαία σχέση τους και να εξετάσουν μια νέα πρωτοβουλία ώστε να επιτευχθεί μια οριστική λύση στο θέμα του ονόματος».

  Τέλος, ο κ. Νίμιτς υποστηρίζει ότι «στην παρούσα συγκυρία, μια διορατική στάση που δίνει έμφαση σε λύσεις, παρά σε διαφορές, θα βοηθήσει για να βρεθεί μια βιώσιμη λύση το συντομότερο. Έχω πληροφορήσει τα μέρη ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί τους το συντομότερο δυνατό και να προτείνω εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εξεύρεση μόνιμης λύσης».

 3. Ο/Η Οι συνέπειες για Ελλάδα και Σκόπια είναι προδιαγεγραμμένες λέει:

  Αναμένονται ανατροπές στις σχέσεις Αθηνών-Σκοπίων μετά τη μερική δικαίωση από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης της προσφυγής της γειτονικής χώρας εναντίον της Ελλάδας; Ένας εκ των εμπειρότερων Ελλήνων διπλωματών, ο οποίος χειρίσθηκε το θέμα σε παλαιότερη περίοδο δεν κρύβει την εκτίμησή του ότι η υπόθεση της ονομασίας έχει περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο. Ο πρέσβης ε.τ. (υπηρέτησε ως επικεφαλής των ελληνικών αντιπροσωπειών στη Λευκωσία, τη Ουάσιγκτον, το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ και ως γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών) και τέως ευρωβουλευτής της ΝΔ (την περίοδο 1999-2004) Χρίστος Ζαχαράκις μίλησε στο Capital.gr.

  Συνέντευξη στον Κώστα Ράπτη
  – Κύριε Ζαχαράκι, ποιος υπήρξε ο παράγοντας ο οποίος λειτούργησε καθοριστικά για την απόφαση που έλαβε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης;
  Το Δικαστήριο έκρινε με βάση το γράμμα της Συμφωνίας. Βεβαίως, υπάρχει και το πνεύμα της, το οποίο εξαρτάται από τον πρωταρχικό στόχο που επεδίωξε η Συμφωνία, ήτοι την επίλυση καθημερινών προβλημάτων συμβίωσης των δύο ομόρων κρατών, αφενός χωρίς να θίγεται το βασικό πρόβλημα της ονομασίας, και αφετέρου υπό μία προϋπόθεση: ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν θα ακολουθούσε αλυτρωτική πολιτική, η οποία θα δυσκόλευε τις σχέσεις. Ωστόσο, παρά τη Συμφωνία, τα Σκόπια εξακολούθησαν να την παραβιάζουν, με την έννοια ότι δεν τηρούνταν η πρόνοιά της για αποφυγή πολιτικής που θα όξυνε τα προβλήματα –βλ. π.χ. την μετονομασία του αεροδρομίου των Σκοπίων σε «Μέγας Αλέξανδρος», τα σχολικά βιβλία κ.ο.κ. Είναι αλήθεια ότι η Συμφωνία προέβλεπε πως η Ελλάδα δεν μπορούσε να παρεμβάλει εμπόδια στην ένταξη της γειτονικής χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, αλλά τα Σκόπια είχαν παραβιάσει τη Συμφωνία πολλάκις.

  – Υπήρξε όμως, κυριολεκτικά μιλώντας, ελληνικό βέτο ή απλώς μια ομόφωνη απόφαση του ΝΑΤΟ να μην προσκαλέσει την πΓΔΜ για ένταξη;
  Το ΝΑΤΟ προβλέπει ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων. Άπαξ και αυτή δεν υπάρξει, έχουμε αρνησικυρία. Δεν με απασχολεί τόσο αυτό, όσο το ότι το γράμμα και το πνεύμα της Συμφωνίας είχαν ήδη παραβιασθεί.

  Για το ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης δεν θίγει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ουσία του προβλήματος, δεν έχω αμφιβολία. Διότι η ουσία δεν είναι η Ενδιάμεση Συμφωνία, αλλά το ζήτημα της ονομασίας. Και το ζήτημα αυτό δεν ρυθμίσθηκε με την Ενδιάμεση Συμφωνία διότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπήρχε ακόμη Ενδιάμεση Συμφωνία, εφόσον, όπως έχει αποδειχθεί, η διαπραγμάτευση για το όνομα δεν έχει ακόμα αποφέρει αποτελέσματα.

  – Πιστεύετε ότι υπήρξε παράλειψη της ελληνικής πλευράς το ότι δεν κατήγγειλε εγκαίρως την Ενδιάμεση Συμφωνία του 1995, η οποία άλλωστε προβλεπόταν να έχει επταετή διάρκεια;
  Εάν μιλάμε για καταγγελία, τι άλλο θα σήμαινε αυτό, παρά επαναφορά των προβλημάτων συμβίωσης; Η Ενδιάμεση Συμφωνία είναι ένα πλαίσιο πρακτικών ρυθμίσεων: αφορά σε θέματα διαβατηρίων, διέλευσης εμπορευμάτων, φορτηγών, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των τρίτων χωρών) κ.ο.κ.

  – Θα ήταν η κατάλληλη απάντηση στην προσφυγή της πΓΔΜ μια ελληνική αντίπαλη προσφυγή;
  Ομολογώ ότι δεν χειριζόμουν τα ζητήματα κατά την περίοδο που αναφέρετε. Η αντίπαλη προσφυγή θα είχε αυτό το νόημα, καθ’ ό μέτρο και οι Σκοπιανοί μας εγκαλούν. Επαναλαμβάνω ότι η ουσία του προβλήματος είναι η ονομασία: όσες αποφάσεις της Χάγης και να βγουν που να μην έχουν σχέση με αυτό, θα ρυθμίζουν ήσσονος σημασίας θέματα, αλλά όχι το βασικό. Διότι αν αυτό είχε επιλυθεί, τί θα σήμαινε το να βάζουμε εμείς βέτο ή αυτοί να ονομάζουν «Μέγας Αλέξανδρος» το αεροδρόμιό τους;

  – Πόσο επηρεάζονται από την απόφαση της Χάγης οι διαπραγματεύσεις για την ονομασία υπό τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ Matthew Nimetz;
  Δεν νομίζω ότι θα παιχθεί τίποτε: υπάρχουν τα ίδια δεδομένα Οι συνομιλίες υπό τον Matthew Nimetz είναι μία, αν θέλετε, εικονική διαπραγμάτευση, η οποία δεν έχει καμία προοπτική, όπως έχει αποδειχθεί. Διατηρείται στο προσκήνιο, διότι ενδιαφέρονται για αυτό και οι δύο πλευρές (και ο ΟΗΕ). Όλος ο κόσμος βολεύεται και καμία λύση δεν προσφέρεται. Άλλωστε η σκοπιανή πλευρά έχει καταστήσει σαφές από την αρχή των συνομιλιών ήδη υπό τον Vance ότι δεν μετατοπίζεται.

  – Οπότε, ποια προοπτική προδιαγράφεται;
  Θα ζήσουμε με το πρόβλημα, αφ’ ης στιγμής δεν μπορούμε να πάμε σε συμφωνημένη λύση.

  – Με την πΓΔΜ να αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των κρατών – μελών του ΟΗΕ με το συνταγματικό της όνομα και να διεκδικεί την είσοδό της με αυτό σε διεθνείς οργανισμούς όπου δεν υφίσταται ελληνικό βέτο;
  Δεν υπάρχουν άλλοι οργανισμοί πέραν της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Στον ΟΗΕ αυτό που μπορεί να γίνει είναι να ζητήσουν να εισέλθουν τα Σκόπια με το συνταγματικό τους όνομα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ψηφίσει η Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας και αποτελεί θέμα πολιτικής αποφάσεως. Το τι θα γίνει σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε. ομοίως είναι θέμα πολιτικής αποφάσεως. Η ελληνική κυβέρνηση είτε η σημερινή είτε η προ δεκαετίας έχει κάνει μεγάλα βήματα να βρεθεί με τα Σκόπια στη μέση του δρόμου, αλλά η άλλη πλευρά δεν ακολούθησε.

  Από κει και πέρα, οι συνέπειες είναι και για τις δύο πλευρές προδιαγεγραμμένες: η Ελλάς θα υποχρεούται, όσο και όποτε μπορεί, να προβάλλει τα νόμιμα δικαιώματά της σε διεθνές επίπεδο. Δυστυχώς τα Σκόπια δεν αφήνουν περιθώριο συνεννοήσεως: ενδεχομένως αισθάνονται ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ αυτών, ότι ενδεχομένως το τίμημα θα είναι μικρότερο, όσο το ζήτημα καθυστερεί να επιλυθεί. Προσωπικά, δεν βλέπω να υπάρχει η δυνατότητα για την Ελλάδα να παραχωρήσει κάτι παραπάνω από ό,τι έχει ήδη παραχωρήσει. Η Αθήνα έχει αποδεχθεί τη σύνθετη ονομασία (έναντι όλων), κάτι που η αρχική διαπραγματευτική της θέση το απέκλειε.

  – Πιστεύετε ότι προδιαγράφονται προβλήματα στο επίπεδο του ΝΑΤΟ, με την υποδαύλιση και στήριξη της Τουρκίας;
  Η Τουρκία από χρόνια στηρίζει τα Σκόπια. Πάντως στα Σκόπια δεν τους κόστισε πολύ ότι δεν είναι πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα της Συμμαχίας, όπως το Partnership for Peace, χρηματοδοτούνται, επωφελούνται παντοιοτρόπως (όπως και η Δύση επωφελείται από την συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων των Σκοπίων στο Αφγανιστάν κ.ο.κ.). Το γεγονός ότι τα Σκόπια δεν κάθονται γύρω από το στρογγυλό τραπέζι δεν είχε ιδιαίτερο κόστος.

  – Πώς θα σχολιάζατε τη στάση της Βουλγαρίας; Θα ήταν σκόπιμος ένας στενότερος ελληνο-βουλγαρικός συντονισμός για το θέμα της ονομασίας;
  Η Βουλγαρία είναι η χώρα που πρωτοτύπησε διεθνώς στο ζήτημα της αναγνωρίσεως κράτους από κράτος. Όταν προχώρησε στην αναγνώριση των Σκοπίων, τη συνόδευσε με ένα ιστορικό διπλωματικό κείμενο που έλεγε ότι αναγνωρίζεται το κράτος, αλλά όχι το έθνος. Ξέρουμε πολύ καλά τι κρύβεται πίσω από αυτό: το ιστορικό μακεδονικό πρόβλημα στην περιοχή δεν το δημιούργησαν οι Σκοπιανοί, αλλά οι Βούλγαροι.

 4. Δεν ανάβει το πράσινο φως για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.Μετά από πολύωρη συζήτηση, οι υπουργοί Εξωτερικών των 27 απέρριψαν την πρόταση της Κομισιόν για έναρξη διαπραγματεύσεων, οι οποίες, όπως αποφασίστηκε, δεν θα ξεκινήσουν για όσο διάστημα παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα της ονομασίας.Οι υπουργοί κατέληξαν ομόφωνα ότι παραμένει ζωτικής σημασίας η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα της ονομασίας και η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση ελήφθη την επομένη της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, όπου υπενθυμίζεται η ανάγκη επιτυχούς κατάληξης των διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ, προκειμένου η ΠΓΔΜ να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

  Το Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα, προσβλέπει στην παραγωγή αποτελεσμάτων σύντομα, στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου διάλογου μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ.

  Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ελληνική πλευρά είναι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα του Συμβουλίου, καθώς το κλίμα που δημιουργήθηκε κατά τις επαφές του υπουργού Εξωτερικών Σταύρου Δήμα ήταν γενικά θετικό για τη χώρα μας, αν και όπως σημειώνεται, υπήρξαν κάποιοι εταίροι οι οποίοι επιχείρησαν, χωρίς επιτυχία, να συνδέσουν το θέμα της απόφασης της Χάγης με τις συζητήσεις στην ΕΕ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s